Missatges de la Mare de Déu

Selecciona un article:

Missatge de 25 de desembre de 2012

La Mare de Déu ha vingut amb el Nen Jesús als braços i no ha donat cap missatge, però el Nen Jesús ha començat a parlar i ha dit: “Jo sóc la vostra pau, viviu els meus manaments“. La Mare de Déu i el Nen Jesús, junts, ens han beneït amb el senyal de la creu.

Comentari

Missatge anual de 25 de desembre de 2012 al Jacov

“Estimats fills, entregueu-me la vostra vida i abandoneu-vos completament a mi perquè us pugui ajudar a comprendre el meu amor matern i l’amor del meu Fill envers vosaltres. Fills meus, jo us estimo immensament i en particular avui, el dia de la Nativitat del meu Fill, desitjo rebre cada un de vosaltres al meu Cor i entregar les vostres vides al meu Fill. Fills meus, Jesús us estima i us concedeix la gràcia de viure en la Seva misericòrdia, però molts dels vostres cors han estat empresonats pel pecat i viviu en la tenebra. Per tant, fills meus, no espereu més, dieu no al pecat i entregueu els vostres cors al meu Fill, perquè només així podreu viure la misericòrdia de Déu i, amb Jesús als vostres cors, emprendre el camí de la salvació”.

Missatge de 2 de desembre de 2012

“Estimats fills, amb amor matern i paciència materna, novament us convido a viure segons el meu Fill, a viure la Seva pau i el Seu amor. Que com a apòstols meus accepteu, amb tot el cor, la veritat de Déu, i que pregueu l’Esperit Sant perquè us guiï. Aleshores podreu servir fidelment el meu Fill, i amb la vostra vida mostrar el Seu amor als altres. Per mitjà de l’amor del meu Fill i del meu amor, jo com a Mare, em proposo portar tots els fills extraviats als meus braços de mare i mostrar-los el camí de la fe. Fills meus, ajudeu-me en la meva lluita materna i pregueu amb mi perquè els pecadors reconeguin els seus pecats i se’n penedeixin sincerament. Pregueu també per aquells que el meu Fill ha elegit i que ha consagrat en el Seu Nom. Us en dono les gràcies!”

Missatge de 25 novembre de 2012

Estimats fills, en aquest temps de gràcia us invito tots a renovar la pregària. Obriu-vos a la Santa Confessió perquè cadascun de vosaltres accepti amb el cor la meva crida. Jo estic amb vosaltres i us protegeixo de l’abisme del pecat i vosaltres heu d’obrir-vos al camí de la conversió i de la santedat perquè el vostre cor cremi d’amor per Déu. Doneu-li el temps i Ell es donarà a vosaltres, i així, en la voluntat de Déu, descobriu l’amor i la joia de la vida. Gràcies per haver respost a la meva crida.

Comentari

Missatge de 2 de novembre de 2012

“Estimats fills, com a Mare us demano que persevereu com a apòstols meus. Prego el meu Fill que us concedeixi saviesa i força divines. Reso perquè, segons la veritat de Déu, jutgeu tot el que us envolta, i us oposeu fermament a tot allò que us vol allunyar del meu Fill. Prego perquè pel meu Fill sigueu testimonis de l’amor del Pare Celestial. Fills meus, se us ha concedit la gran gràcia de ser testimonis de l’amor de Déu. No prengueu a la lleugera aquesta responsabilitat que se us ha confiat a vosaltres. No afligiu el meu Cor matern. Com a Mare desitjo confiar en els meus fills, en els meus apòstols. Per mitjà del dejuni i de la pregària, obriu-me el camí perquè demani al meu Fill que estigui a prop vostre, i perquè, per mitjà de vosaltres, sigui santificat el Seu Nom. Pregueu pels pastors, perquè res de tot això no seria possible sense ells. Us en dono  les gràcies!”

Missatge de 25 d’octubre de 2012

Estimats fills, avui també us invito a pregar per les meves intencions. Renoveu el dejuni i la pregària perquè Satanàs és astut i atreu molts cors al pecat i a la perdició. Jo us invito, fillets, a la santedat i a viure en la gràcia.Adoreu el meu Fill perquè Ell us ompli de la seva pau i el seu amor que vosaltres anheleu. Gràcies per haver respost a la meva crida.

Comentari

Missatge de 2 d’octubre de 2012

“Estimats fills, us crido i vinc entre vosaltres perquè us necessito. Necessito apòstols amb un cor pur. Prego, i pregueu també vosaltres, perquè l’Esperit Sant us capaciti i us guiï, us il·lumini i us ompli d’amor i d’humilitat. Pregueu perquè us ompli de gràcia i de misericòrdia. Només aleshores em comprendreu, fills meus. Només aleshores comprendreu el meu dolor per aquells que no han conegut l’amor de Déu. Aleshores em podreu ajudar. Sereu els meus portadors de la llum de l’amor de Déu. Il·luminareu el camí als qui els han estat donats els ulls, però no volen veure. Desitjo que tots els meus fills vegin el Meu Fill. Desitjo que tots els meus fills experimentin el Seu Regne. Us convido novament i us suplico: pregueu per aquells que el Meu Fill ha cridat. Us en dono les gràcies!”

Missatge de 25 de setembre de 2012

“Estimats fills: quan contempleu, en la naturalesa, la riquesa de colors que l’Altíssim us dóna, obriu el cor amb agraïment, pregueu per tot el bé que teniu i digueu: he estat creat per l’eternitat, I anheleu les coses celestials perquè Déu us estima amb un amor immens. Per això també m’ha donat a vosaltres perquè us digui: només en Déu hi ha la vostra pau i la vostra esperança, fills estimats. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 de setembre de 2012

“Estimats fills, mentre els meus ulls us miren, la meva ànima busca ànimes amb les quals desitja ser una sola cosa, ànimes que hagin comprès la importància de la pregària per aquells fills meus que no han conegut l’Amor del Pare Celestial. Us crido perquè tinc necessitat de vosaltres. Accepteu la missió i no tingueu por: us faré forts. Us ompliré de les meves gràcies. Amb el meu amor us protegiré de l’esperit del mal. Estaré amb vosaltres. Amb la meva presència us consolaré en els moments difícils. Us agraeixo pels vostres cors oberts. Pregueu pels sacerdots! Pregueu perquè la unió entre el Meu Fill i ells sigui la més forta possible, perquè siguin una sola cosa. Us en dono les gràcies!”

Missatge de 25 d’agost de 2012

“Estimats fills, avui, amb l’esperança al cor, també prego per vosaltres i dono gràcies a l’Altíssim per tots vosaltres que viviu els meus missatges amb el cor. Agraïu l’amor de Déu per tal que Jo, per mitjà del meu Cor Immaculat, pugui estimar i guiar cadascun de vosaltres, també vers la conversió. Obriu els vostres cors i decidiu-vos per la santedat, i l’esperança farà néixer la joia en els vostres cors. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 d’agost de 2012

“Estimats fills, estic amb vosaltres i no em rendeixo. Vull fer-vos conèixer el meu Fill. Desitjo que els meus fills estiguin amb Mi a la vida eterna. Desitjo que experimenteu la joia de la pau i que tingueu la salvació eterna. Prego perquè supereu les debilitats humanes. Suplico el meu Fill que us doni uns cors purs. Estimats fills, només els cors purs saben portar la creu i saben sacrificar-se per tots els pecadors que han ofès el Pare Celestial i que, fins i tot avui, L’ofenen tot i no conèixer-lo. Prego perquè arribeu a conèixer la llum de la fe veritable que només ve de la pregària dels cors purs. Serà aleshores que tots aquells qui són a prop vostre sentiran l’amor del meu Fill. Pregueu per tots aquells que el meu Fill ha escollit per guiar-vos en el camí de la salvació. Que la vostra boca s’abstingui de qualsevol judici. Us en dono les gràcies”

Missatge de 25 de juliol de 2012

“Estimats fills, avui us invito al bé. Sigueu portadors de pau i de bondat en aquest món. Pregueu Déu que us doni força per tal que en el vostre cor i en la vostra vida hi regnin sempre l’esperança i l’orgull de ser fills de Déu i portadors de la seva esperança, en aquest món que està sense joia en el cor i sense futur perquè no té el cor obert a Déu, que és la vostra salvació. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 de juliol de 2012

“Estimats fills, de nou us demano maternalment que us atureu per un moment i reflexioneu sobre vosaltres mateixos i la transitorietat de la vostra vida terrenal. O sigui, reflexioneu sobre l’eternitat i la benaurança eterna. Vosaltres, què voleu, per quin camí voleu anar? L’amor del Pare m’envia a ser mitjancera per a vosaltres, perquè amb amor matern us mostri el camí que condueix a la puresa de l’ànima, de l’ànima no apesarada pel pecat, de l’ànima que coneixerà l’eternitat. Demano que la llum de l’amor del meu Fill us il·lumini, que venceu les debilitats i sortiu de la misèria. Vosaltres sou els meus fills i jo us vull a tots pel camí de la salvació. Per tant, fills meus, reuniu-vos al voltant meu, perquè us ajudi a conèixer l’amor del meu Fill i, d’aquesta manera, obrir-vos la porta de la benaurança eterna. Pregueu com jo pels vostres pastors. Novament us adverteixo: no els jutgeu, perquè el meu Fill els ha triat. Us en dono les gràcies!”

Comentari

Missatge de 25 de juny de 2012

“Estimats fills, amb una esperança gran al cor, avui us invito a la pregària. Si pregueu, fillets, vosaltres esteu en mi, busqueu la voluntat del meu Fill i la viviu. Estigueu oberts i viviu la pregària; que ella sigui el gust i la joia de la vostra ànima a cada moment. Jo estic amb vosaltres i intercedeixo per tots vosaltres davant del meu Fill Jesús. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 de juny de 2012

«Estimats fills, contínuament sóc entre vosaltres, perquè amb el meu amor infinit desitjo mostrar-vos la porta del Paradís. Desitjo dir-vos com s’obre: per mitjà de la bondat, de la misericòrdia, de l’amor i de la pau -per mitjà del meu Fill. Per tant, fills meus, no perdeu el temps en vanitats

. Només el coneixement de l’amor del meu Fill us pot salvar. Per mitjà d’aquest amor salvífic i de l’Esperit Sant, Ell m’ha elegit i jo, juntament amb Ell, us elegeixo a vosaltres perquè sigueu apòstols del seu amor i de la seva voluntat. Fills meus, en vosaltres recau una gran responsabilitat. Desitjo que vosaltres, amb el vostre exemple, ajudeu els pecadors perquè hi tornin a veure, que enriqueixin les seves pobres ànimes i tornin als meus braços. Per tant: pregueu, pregueu, dejuneu i confesseu-vos regularment. Si el centre de la vostra vida és combregar el meu Fill, aleshores no tingueu por, ho podeu tot. Jo estic amb vosaltres. Reso cada dia pels pastors i espero el mateix de vosaltres. Perquè, fills meus, sense el seu guiatge i l'enfortiment que us ve per mitjà de la benedicció, no podeu fer res. Us en dono les gràcies!»

Missatge de 25 de maig de 2012

“Estimats fills, avui també us invito a la conversió i a la santedat. Déu desitja donar-vos la joia i la pau a través de la pregària, però vosaltres, fillets, encara esteu lluny, enganxats a la terra i a les coses de la terra. Per això us invito novament: obriu el vostre cor i la vostra mirada a Déu i a les coses de Déu i la joia i la pau regnaran en el vostre cor. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 de maig de 2012

“Estimats fills, amb amor matern us demano: lliureu-me les vostres mans, permeteu-me que us guiï. Com a Mare, us vull salvar de la inquietud, de la desesperació i de l’exili etern. El meu Fill, amb la seva mort a la Creu, ha demostrat quant us estima, s’ha sacrificat a si mateix per vosaltres i pels vostres pecats. No rebutgeu el seu sacrifici i no renoveu els seus patiments amb els vostres pecats. No us tanqueu a vosaltres mateixos la porta del Paradís. Fills meus, no perdeu temps. No hi ha res més important que la unitat en el meu Fill. Jo us ajudaré perquè el Pare Celestial m’envia a fi que junts puguem ensenyar el camí de la gràcia i de la salvació a tots aquells que no El coneixen. No tingueu un cor de pedra. Confieu en mi i adoreu el meu Fill. Fills meus, no podeu estar sense pastors, recordeu-los cada dia en les vostres pregàries. Us en dono les gràcies!”

Missatge de 25 d’abril de 2012

“Estimats fills, avui també us invito a la pregària i a obrir el vostre cor a Déu, fillets, com una flor vers l’escalfor del sol. Estic amb vosaltres i intercedeixo per tots vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 d’abril de 2012

“Estimats fills: com a Reina de la Pau us vull donar a vosaltres, fills meus, la pau veritable, la pau que ve del Cor del Meu Fill Diví. Com a Mare prego perquè regni en els vostres cors la saviesa, la humilitat i la bondat: que regni la pau, que regni el Meu Fill. Quan el Meu Fill sigui el sobirà en els vostres cors, podreu ajudar els altres a conèixer-lo. Quan la pau del cel us conquereixi, els qui la cerquen en llocs equivocats, fet que em provoca dolor al Meu Cor matern, la reconeixeran. Fills meus, la meva alegria serà gran quan pugui veure que acolliu les meves paraules i desitgeu seguir-me. No tingueu por, no esteu sols. Lliureu-me les vostres mans i jo us guiaré. No oblideu els vostres pastors. Pregueu perquè els seus pensaments estiguin sempre amb el Meu Fill, el qual els ha cridat perquè en donin testimoni. Us n’estic agraïda!”

Missatge de 25 de març de 2012

“Estimats fills: Vinc entre vosaltres perquè desitjo ser la vostra Mare, la vostra intercessora. Desitjo ser un vincle entre vosaltres i el Pare celestial, la vostra mitjancera. Us vull agafar de les mans i caminar amb vosaltres en la lluita contra l’esperit impur. Fills meus: consagreu-vos totalment a mi. Prendré les vostres vides en les meves mans maternes i us ensenyaré la pau i l’amor i llavors les lliuraré al Meu Fill. Us demano que pregueu i dejuneu, perquè només així sabreu donar testimoni, de manera correcta, del meu Fill, mitjançant el meu Cor matern. Pregueu pels vostres pastors: perquè units en el meu Fill puguin sempre anunciar alegrement, la Paraula de Déu. Us ho agraeixo”!

Comentari

Missatge anual de 18 de març de 2012 a la Mirjana

“Estimats fills: Vinc entre vosaltres perquè desitjo ser la vostra Mare, la vostra intercessora. Desitjo ser un vincle entre vosaltres i el Pare celestial, la vostra mitjancera. Us vull agafar de les mans i caminar amb vosaltres en la lluita contra l’esperit impur. Fills meus: consagreu-vos totalment a mi. Prendré les vostres vides en les meves mans maternes i us ensenyaré la pau i l’amor i llavors les lliuraré al Meu Fill. Us demano que pregueu i dejuneu, perquè només així sabreu donar testimoni, de manera correcta, del meu Fill, mitjançant el meu Cor matern. Pregueu pels vostres pastors: perquè units en el meu Fill puguin sempre anunciar alegrement, la Paraula de Déu. Us ho agraeixo”!

Missatge de 2 de març de 2012

“Estimats fills: Vinc entre vosaltres per l’immens amor de Déu i amb perseverança us convido als braços del meu Fill. Us demano amb Cor matern, fills meus, i també us adverteixo, perquè en primer lloc us preocupeu per aquells que no han conegut encara el Meu Fill. No permeteu que mirant-vos a vosaltres i la vostra vida no vulguin conèixer-lo. Pregueu a l’Esperit Sant perquè sempre porteu damunt vostre l’empremta del meu Fill. Pregueu perquè pugueu ser apòstols de la llum de Déu en aquest temps de tenebra i de desesperació. Aquest és el temps de la vostra prova. Amb el Rosari a la mà i amb el cor ple d’amor, veniu amb mi. Us condueixo a la Pasqua en el Meu Fill. Pregueu per aquells que el meu Fill ha triat: per tal que puguin viure sempre segons Ell i en Ell – el Gran Sacerdot. Us en dono les gràcies!”

Missatge de 25 de febrer de 2012

“Estimats fills, en aquest temps us invito d’una manera especial: pregueu amb el cor. Fillets, vosaltres parleu molt però pregueu poc. Llegiu, mediteu la Sagrada Escriptura i que les paraules que hi ha escrites siguin vida per a vosaltres. Us exhorto i us estimo perquè, en Déu, pugueu trobar la vostra pau i la joia de viure. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 de febrer de 2012

“Estimats fills! estic amb vosaltres des de fa molt i durant tot aquest temps us he ensenyat la presencia de Déu i el seu amor infinit, el qual desitjo que tots vosaltres conegueu. I vosaltres, fills meus? Continueu estant sords i cecs; mentre mireu el món que us envolta, no voleu veure cap on va sense el Meu Fill. Tot i ser Ell, la font de totes les gràcies, renuncieu a Ell. Em sentiu, mentre parlo, però els vostres cors estan tancats i no m’escolteu. No esteu pregant a l’Esperit Sant perquè us il·lumini. Fills meus, la supèrbia s’ha imposat. Jo us ensenyo la humilitat. Fills meus, recordeu: només una ànima humil resplendeix de puresa i de bellesa, perquè ha conegut l’amor de Déu. Només una ànima humil es converteix en un paradís, perquè en ella hi ha el Meu Fill. Us estic agraïda! Us ho torno a demanar: pregueu per aquells a qui el Meu Fill ha escollit, és a dir, els seus pastors”.

Missatge de 25 de gener de 2012

“Estimats fills, amb joia, avui també us convido a obrir els vostres cors per escoltar la meva crida. Us convido a acostar-vos novament al meu Cor Immaculat on trobareu refugi i pau. Obriu-vos a la pregària perquè arribi a ser la vostra alegria. A través de la pregària, l’Altíssim us emplenarà de gràcies i esdevindreu les meves mans esteses en aquest món inquiet que anhela la pau. Fillets, testimonieu la fe amb les vostres vides i pregueu perquè, dia rere dia, la fe creixi en els vostres cors. Jo estic amb vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari

Missatge de 2 de gener de 2012

“Estimats fills, concebo un gran dolor i sofriment en els vostres cors mentre us contemplo amb preocupació maternal. Hi veig un passat ferit i una recerca continua. Veig que voleu ser feliços però que no sabeu com aconseguir-ho. Obriu-vos al Pare! Aquest és el camí cap a la felicitat, el camí per on us vull guiar. Déu Pare mai deixa sols els seus fills i menys en el dolor i en la desesperació. Quan ho entengueu i ho accepteu, sereu feliços. La vostra recerca s’haurà acabat. Estimareu i no tindreu por. La vostra vida esdevindrà esperança i veritat, que no és altra que el meu Fill. Us ho agraeixo! Us demano que pregueu per les persones que el meu Fill ha triat. No els heu de jutjar, perquè tots sereu jutjats”.