Novena a Maria Reina de la Pau

La Mare de Déu a Medjugorje

Són molts els qui coneixen com, des del petit poble de Medjugorje, corre des de fa anys, un veritable riu de gràcies per a l’Església i per al món: vertadera font d’espiritualitat, font d’esperança, ja que la Mare de Déu-segons el testimoni de sis joves dignes de crèdit- està conduint personalment els seus fills cap al principi del nou mil·lenni, pel camí de la santedat i la pau mundial.

Podríem parlar, doncs, segons ho anomenava el gran pontífex marià Pius XII –en el supòsit que fossin autèntiques les aparicions més llargues de la història- d’una especial “Hora de Maria”. També Montfort es va atrevir a afirmar, en una ocasió que: “Si la salvació del món va començar per mitjà de Maria, també per Ella assolirà la seva plenitud. TDV49. No seria doncs lògic pensar que, en aquesta mena de “negra nit” per la que passa la humanitat amb tants desencerts, que Déu Pare ha enviat la seva Mare perquè Ella mateixa prepari el Triomf definitiu del Seu Cor Immaculat, anunciat a Fàtima, i s’aconsegueixi la conversió del món en comptes d’un futur devastador, com a fruit duna intervenció prodigiosa de l’amor de Déu?

Quan parlem de Medjugorje –i això cal subratllar-ho- no estem parlant d’una nova advocació mariana o d’una aparició més de Maria. Tampoc es tracta d’un nou moviment eclesial. Convindria parlar, més aviat, de “l’Església” en moviment, però això sí, “per mitjà de Maria”. Així és! Cal que ens adonem que en aquest moment un poderós corrent d’espiritualitat està fluint, que genera fe i desperta el cor, fins i tot el de l’ànima més endurida! És una mena de nova Pentecosta, presidida per Qui va dirigir la pregària dels deixebles de Jesús al Cenacle de Jerusalem (Cf. Hch 1.14). Amb raó que Medjugorje hagi estat batejat com “El Gran Cenacle vivent de Maria”, on per la poderosa intercessió de la Reina de la Pau, als ossos secs els donarà tendons, els farà créixer la carn, els revestirà de pell i els infondrà esperit perquè revisquin” (Cf. Ez 37).

Davant d’una humanitat esmicolada i en constant perill devastador, també resplendeix una aurora d’esperança!: La Dona vestida de sol i coronada de dotze estrelles, lluita cos a cos contra l’imperant “misteri d’iniquitat” 2.7, “sabent que el temps se li acaba” (Ap 12,12).

 Un missatge universal

La presencia de la Mare de Déu a Medjugorje en el marc de la nova evangelització té com a finalitat: transformar per mitjà de l’Esperit els cors dels homes, a través d’una pedagogia materna eficaç, i contribuir, d’aquesta manera, al bé i la pau de la humanitat. Així doncs, és un missatge actual i urgent, que posa l’evangeli davant dels “signes dels temps” presents i els reptes de l’Església universal i local, ja que la Mare de Déu no s’apareix només per els Balcans sinó per a les necessitats de l’Església universal i de cada comunitat en particular. Per tant, seria un error que no ens agaféssim seriosament les crides de la Mare de Déu només pel fet de donar-se en una cultura diferent, o perquè cada diòcesi, parròquia, congregació religiosa o comunitat ja té definida la seva prioritat pastoral. Per tant, si tenim present que la Mare de Déu, des de Medjugorje, parla per a tota la humanitat, tots serem responsables del que pugui passar en el futur si desatenem aquesta invitació.

Quan sa Santedat Joan Pau II va consagrar el tercer mil·lenni al Cor Immaculat de Maria el 8 d’octubre en el marc de l’any jubilar, va entregar el futur a les mans de la Mare de Déu, pregant-li que ens acompanyés “en el nostre camí”, perquè som homes i dones d’una època extraordinària, tant apassionant com rica en contradiccions. La humanitat avui posseeix instruments d’una potència inaudita. Pot fer d’aquest món un jardí o bé reduir-lo a un munt de ferralla. I avui, més que mai, la humanitat es troba en un cruïlla…” Per què no veure la presència de Maria a Medjugorje com un signe d’esperança certa en aquest encreuament? Davant de tants errors i tanta desventura de la societat contemporània, no serà potser que Ella mateixa prepara el Triomf final del seu Cor Immaculat?

El missatge profètic

Quant al missatge profètic de Maria a Medjugorje, després de tots aquests anys d’aparicions diàries, podríem dividir-lo en tres fases rellevants.

La primera va des de la primera aparició, el 24 de juny de 1981 fins el dia abans del “primer” secret que la Mare de Déu confia als nens. Aquest secret serà anunciat al món tres dies abans de la seva verificació. D’aquesta manera, els qui segueixin de prop l’esdeveniment, podran intercedir, amb les seves pregàries i dejunis, per demanar la conversió dels homes. La realització del secret anunciat prèviament servirà de confirmació de l’autenticitat del Missatge de Medjugorje.

La segona fase és el període de la realització dels “10 secrets”, és a dir, dels 10 esdeveniments que han de passar al món i dels que els vidents en seran testimonis. Segons els vidents, el 7è “secret” és un càstig per els pecats del món, però gràcies a les pregàries i els dejunis que ja s’han fet, ha estat mitigat, no cancel·lat.

El tercer “secret” es refereix a un signe visible i permanent que la Mare de Déu deixarà al final de les aparicions diàries a la muntanya de la Pau, a Medjugorje. Així doncs, els dos primers són una advertència, una preparació al gran signe visible i una invitació a la conversió i a la pau.

La tercera fase del Missatge serà la transformació del món cap a una nova primavera de vida cristiana, després de la realització dels deu secrets.

També cal destacar la gràcia extraordinària que va rebre la vident Mirjana Dragicevic, a qui la “Gospa” va escollir per donar a conèixer els “10 secrets”. Segons la Mirjana, des del 25 de desembre de 1982 va deixar de rebre aparicions diàries. Però anys més tard, la Mare de Déu li va demanar de trobar-se amb Ella el dia 2 de cada mes per pregar especialment pels ateus, a qui la Verge anomena “aquells que no han experimentat l’amor de Déu als seus cors”. La Mare de Déu vol que el dia 2 de cada mes es pregui especialment per ells.

 Els missatges més importants

Cada missatge que la Mare de Déu dóna és important, ja que ve del cel. Tanmateix, el més essencial d’aquest gran episodi marià que vivim es pot resumir en els següents punts: la pau del món està amenaçada i el camí per aconseguir-la no és altre que LA CONVERSIÓ IMMEDIATA DELS HOMES, EL MAJOR PECAT DELS QUALS ÉS LA CREIXENT INDIFERÈNCIA DAVANT DÉU. La Mare de Déu fa tant de temps que s’apareix per evangelitzar-nos i ensenyar-nos, amb els seus missatges, a viure la vida cristiana perquè triomfi la pau. Els seus missatges apareixen com una mena de catecisme marià que convida a la pau, la conversió i la santedat dels fidels. Si no es fa cas d’aquesta crida i d’aquest “temps de gràcia”, serà inevitable la “purificació dolorosa” de la humanitat. És per això que la Mare de Déu es continua apareixent i ens convida tots a la conversió. El missatge doncs, és urgent i és d’esperança.

Els principals missatges que la Mare de Déu emfatitza durant aquest anys i al voltant dels quals giren tots els altres, es resumeixen en cinc:

• La pregària amb el cor que ha de comprendre: tres parts del rosari diàries, la lectura i meditació de la Bíblia i la participació setmanal a un grup de pregària.

• La participació diària -si és possible- a la Santa Missa i l’Adoració a Jesús Sagramentat.

• La confessió mensual, i sempre que es tingui consciència d’haver pecat greument.

• El dejuni a pa i aigua cada dimecres i cada divendres de l’any que no coincideixin en solemnitats.

• La benedicció anual de les famílies i portar sempre objectes religiosos beneits.

Per què Reina de la Pau?

El títol de “Reina” s’atribueix a la Verge Santíssima per tradició cristiana des de principis del s. IV, però no fou fins el 1917 quan el qualificatiu “de la Pau” es va fer popular i universal, degut a les circumstàncies que es donaren a Europa arrel de la primera guerra mundial: el Papa Benet XV, davant la impotència dels estralls de la guerra europea, va fer afegir a les lletanies del sant rosari l’advocació “Maria Reina de la Pau, pregueu per nosaltres”.

Els anys posteriors al Concili Vaticà II, el Papa Pau VI, en l’exhortació apostòlica Marialis Cultus de 1974-per a la recta ordenació del culte a la Mare de Déu- també va proposar a l’Església de dirigir-se cada any a “Maria Reina de la Pau” en ocasió de la “Jornada Mundial de la Pau”. Menciona: “En la nova ordenació del període natalici…” en celebrar-se “la solemnitat de la Maternitat de Maria, fixada el primer de gener…està dedicada a celebrar la part que Maria va tenir en el misteri de la salvació…i així mateix, ocasió propicia per renovar l’adoració de l’acabat de néixer Princep de la Pau, per escoltar novament el joiós anunci angèlic (Cf. Lc 2,14) i per implorar de Déu, per mediació de la Reina de la Pau, el do suprem de la pau” MC 5.

Des de temps antics, l’advocació a “Maria Reina de la Pau” també ha format part del patrimoni espiritual d’alguns instituts de vida consagrada i ha estat patrona d’algunes nacions com ara El Salvador. Tot i així, l’extensa difusió d’aquesta advocació en els nostres temps ve donada pel testimoni de la Parròquia de Sant Jaume Apòstol de Medjugorje (Bòsnia-Hercegovina), on sis joves asseguren rebre aquesta advocació de la mateixa Mare de Déu, per ser invocada com a recurs segur davant dels perills que ens amenacen.

Reflexió teològica

La profunda raó sobre la que es fonamenta la dignitat de Maria com a “Reina de la Pau”, radica essencialment en tres principis teològics: la seva maternitat divina, per ser estreta col·laboradora de la redempció i per la seva participació en el naixement de l’Església.

1. En la Sagrada Escriptura, quan l’Àngel Gabriel li anuncia a Maria el naixement del seu Fill, s’afirma: “Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.” Lc 1, 32-33. Maria doncs és mare d’un rei de qui es diu que el seu regnat és etern, i per tant, de pau; “Perquè ens ha nascut un infant, ens ha estat donat un fill que porta a l’espatlla la insígnia de sobirà. Aquest és el seu nom: «Conseller prodigiós», «Déu heroi», «Pare per sempre», «Príncep de pau». Estendrà arreu la sobirania, i la pau no tindrà fi. Assegut al tron de David, establirà i refermarà el seu regne sobre el dret i la justícia, des d’ara i per sempre. Això és el que farà l’amor ardent del Senyor de l’univers. ls 9,5-6.

Maria participa d’aquest regnat perquè li dona la vida a Crist, i Crist, des del primer moment de la seva concepció, és “el Rei i Senyor de la Pau”; fins i tot com a home, degut a la unió hipostàtica de la naturalesa humana amb el Verb de Déu. El misteri del seu regnat de pau es confirma en el seu naixement per la multitud de l’exèrcit celestial que alaba Déu dient: “Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que ell estima” Lc 2, 14.

2. Maria també és Reina de la Pau perquè per voluntat del mateix Déu va participar, com cap altra criatura, en el misteri de la nostra redempció: “mentre el seu fill redimia amb la seva sang el món sencer, ella es mantenia ferma al costat de la creu” associant els seus dolors i patiments als del Fill; moment clau de la reconciliació i de la pau de la humanitat.

Sant Pau escriu, d’aquell instant: Ell és la nostra pau. De dos pobles n’ha fet un de sol, destruint el mur que els separava i abolint amb el seu propi cos allò que els feia enemics: la Llei amb els seus manaments i preceptes. Així ha posat pau entre tots dos pobles i, en ell, n’ha creat un de sol, la nova humanitat. Ha fet morir en ell l’enemistat i, per la seva mort en creu, els ha reconciliat tots dos amb Déu i els ha unit en un sol cos.” Ef 2, 14-16.

3. Maria és a més Reina de la Pau perquè va estar al Cenacle amb els apòstols unida en pregària esperant la vinguda de l’Esperit de la pau, de la unitat, de la caritat i del goig. El seu Fill havia promès l’Esperit Sant que el Pare enviaria en nom seu, els faria recordar tot el que ell els havia dit i els ho faria entendre (Cf Jn 14, 26). Per aquesta raó els deixava la seva pau: “Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo us dono la pau que el món no dóna. Que els vostres cors s’asserenin i no temin.” (Jn 14,27). La Mare de Déu, juntament amb els deixebles, ha rebut l’Esperit de la pau i queda constituïda com a Reina de la Pau pel seu esposori singular amb la tercera persona de la Santíssima Trinitat, a qui rep en la seva Concepció Immaculada i al moment de l’Encarnació del Fill de Déu. En el naixement de l’Església, Maria hi és present participant per l’Esperit de la pau del nou regnat del seu Fill Jesucrist.

Maria Reina de la Pau a Medjugorje

Segons el testimoni dels vidents de Medjugorje, la primera vegada que la Mare de Déu els va demanar que l’invoquessin com a “Reina de la Pau”, va ser el 6 d’agost de 1981, dos mesos després de la seva primera aparició. Aquell dia l’Església celebrava la memòria litúrgica de la Transfiguració de Jesús, coincidint, a més, amb la nefasta data de l’explosió de la primera bomba atòmica a Hiroshima (el 1945).

La segona vegada fou el 12 d’octubre de 1981; memòria litúrgica de La Verge del Pilar per a Hispanoamèrica i mes del Rosari. Aquell dia va dir: “Sóc la Mare de Déu i Reina de la Pau”. Cal dir també que des del principi, va al·ludir aquest nom com a raó principal de la seva visita, en favor de la pau, quan el 26 de juny de 1981 digué, amb llàgrimes als ulls: “Pau, pau, pau, reconcilieu-vos, la pau ha de regnar entre Déu i els homes i en els homes entre ells. Per això s’ha de tenir fe, s’ha de pregar, dejunar i confessar-se…, si m’escolteu, us salvareu; del contrari, us autodestruireu.”.

La data que la Mare de Déu va triar per a la commemoració anual de la seva festa “Reina de la Pau” fou el 25 DE JUNY.

En molts altres missatges durant tots aquests anys, la “Gospa” ha fet èmfasi sobre el propòsit de la seva vinguda. Vegem-ne alguns:

“Estimats fills!: Avui us invito a l’abandó total en Déu. Tot el que feu i tot el que posseïu, entregueu-ho a Déu, perquè Ell pugui regnar en la vostra vida com a Rei de tot. No tingueu por doncs jo estic amb vosaltres, fins i tot quan creieu que no hi ha camí de sortida i que Satanàs regna. Jo us porto la pau. Sóc la vostra mare i la Reina de la Pau. Us beneeixo amb la benedicció de l’alegria perquè Déu ho sigui tot en vosaltres en la vida. Només així el Senyor us podrà guiar a través de mi en la profunditat de la vida espiritual. Gràcies per haver respost a la meva crida.!” 25-7-88.

“Estimats fills!: us crido a la pau. Viviu la pau en el vostre cor i en el vostre ambient perquè tothom pugui conèixer la pau que no ve de vosaltres sinó de Déu. Fills meus, avui és un gran dia, alegreu-vos amb mi. Celebreu el naixement de Jesús amb la meva pau, la pau amb la que he vingut com a mare Reina de la Pau. Avui us dono la meva benedicció especial: porteu-la a totes les criatures perquè puguin tenir pau. Gràcies per haver respost a la meva crida! Nadal 88.

“Estimats fills!: Avui us convido a la pau. He vingut aquí com a Reina de la Pau i desitjo enriquir-vos amb la meva pau materna. Estimats fills, us estimo i desitjo guiar-vos a tots cap a la pau que només Déu us pot donar i que enriqueix tots i cadascun dels cors. Us invito a fer-vos els portadors i testimonis de la meva pau en aquest món sense pau. Que la pau regni en aquest món que està sense pau però l’anhela ardentment. Us beneeixo amb la meva benedicció materna. Gràcies per haver respost a la meva crida!” 25-7-90.

“Estimats fills!: Avui us convido, de manera especial, a pregar i oferir sacrificis i bones obres per la pau al món. Satanàs és fort i desitja amb totes les seves forces destruir la pau que ve de Déu. Per tant, estimats fills, pregueu amb mi de manera especial per la pau. Jo estic amb vosaltres i desitjo ajudar-vos amb les meves pregàries per conduir-vos pel camí de la pau. Us beneeixo amb la meva benedicció materna. No us oblideu de viure els missatges de la pau. Gràcies per haver respost a la meva crida!” 25-10-90.

“Estimats fills!: Avui us invito, de manera especial, a pregar per la pau. Estimats fills, sense la pau no podeu experimentar el naixement del Nen Jesús: ni avui ni en la vostra vida diària. Per això, pregueu al Senyor de la Pau perquè us guiï i us protegeixi sota el seu mantell i us ajudi a comprendre la grandesa i la importància de la pau als vostres cors, de manera que, des dels vostres cors, la pugueu difondre al món sencer.

Jo estic amb vosaltres i intercedeixo per vosaltres al costat de Déu. Pregueu perquè Satanàs vol destruir els meus projectes de pau. Reconcilieu-vos els uns amb els altres i oferiu la vostra vida perquè la pau regni a tota la terra. Gràcies per haver respost a la meva crida!” Nadal 90.

“Estimats fills!: Avui més que mai us invito a la pregària. Que la vostra pregària sigui pregària per la pau. Satanàs és fort i desitja destruir, no només la vida humana sinó també la naturalesa i el planeta en el que viviu. Per això, estimats fills, pregueu perquè puguin ser protegits per mitja de la pregària, amb la benedicció de la pau de Déu. Déu m’ha enviat entre vosaltres per ajudar-vos. Si voleu, aferreu-vos al rosari; només amb el rosari ja podeu fer miracles en el món i en la vostra vida. Us beneeixo i em quedo entre vosaltres fins que Déu ho vulgui. Sé que vosaltres no traireu la meva presència aquí i us ho agraeixo. Sé que la vostra resposta serveix al bé i a la pau i us ho agraeixo. Gràcies per haver respost a la meva crida!” 1-1-91. (En ocasió de les guerres del Golf Pèrsic i els Balcans, i davant dels canvis que s’estaven produint a l’Antigua Unió Soviètica).

Quan i com fer la Novena?

La Novena a Maria la Reina de la Pau comença el 16 de juny i acaba el 24, Solemnitat del Naixement de Sant Joan Baptista. Recordem que una Novena és sempre un temps de pregària, penitència i conversió com a preparació per a una gran festa. Les novenes a l’Església Catòlica es van popularitzar, trobant eco en el temps de pregària que van viure Maria i els apòstols en el Cenacle de Jerusalem, en l’espera pentecostal de l’Esperit. Per tant, cada novena té com a finalitat introduir els fidels al Cenacle, amb Maria, per actualitzar la gràcia de la Pentecosta, i per aquesta, renovar la fe baptismal i crismal.

Acabat aquest període de pregària, penitència i conversió, celebrem amb joia, cada 25 de juny, la gran festa de Maria Reina de la Pau. També cal afegir que la Novena que us presentem es pot resar qualsevol mes de l’any, començant sempre el dia 16 del mes fins el 24. Així podrà servir d‘intercessió per la pau i podrà preparar el devot de Maria per rebre el proper missatge que la Verge de la Pau encara ens porta el 25 de cada mes.

La Mare de Déu espera que durant la seva Novena els fidels es confessin i resin cada dia el sant Rosari. També que dediquin una estona a l’Adoració a Jesús Sagramentat i si és possible, que vagin a Missa cada dia.

La pregària inicial de la Novena, per a cada dia, segons indicacions de la Mare de Déu, és la Pregària a l’Esperit Sant i la conclusiva: el MAGNIFICAT. Tingueu en compte que ella mateixa cada any resa aquesta pregària durant la Novena a Medjugorje.

Missatge de preparació a la Novena:

“Estimats fills!: També avui us invito a la pregària. Ara més que mai, quan el meu pla s’ha començat a realitzar, Satanàs és fort i vol destruir els meus projectes de pau i de joia i fer-vos pensar que el meu Fill no és poderós en les seves decisions. Per tant, estimats fills, us invito a pregar i a dejunar encara més intensament. Us invito a fer alguna renúncia els propers nou dies perquè amb la vostra ajuda s’acompleixi tot el que vull fer segons els secrets que vaig començar a Fàtima. Us invito, estimats fills, a entendre la importància de la meva vinguda i la seriositat de la situació. Vull salvar totes les ànimes per presentar-les a Déu. Per tant, preguem perquè tot el que ja he començat es pugui realitzar plenament. Gràcies per haver respost a la meva crida!” 25-8-91.

Baixar la Novena:

NOVENA A MARIA REINA DE LA PAU