Missatges de la Mare de Déu

Missatge de 2 de juliol del 2019

“Estimats fills, per voluntat del Pare misericordiós, us he donat i encara continuaré donant-vos signes evidents de la meva presència maternal. Fills meus, és el desig maternal per la guarició de les ànimes. És el desig que cada fill meu tingui una fe autèntica, que visqui experiències prodigioses bevent de la font de les paraules del meu Fill, paraules de vida.

Fills meus, el meu Fill, pel seu amor i el seu sacrifici ha portat al món la llum de la fe i us ha mostrat el camí de la fe. Perquè, fills meus, la fe transcendeix el dolor i el sofriment. La fe veritable fa que la pregària sigui més sensible i fa obres de misericòrdia: una conversa, una ofrena. Els meus fills que tenen fe, una fe autèntica, són feliços malgrat tot, perquè viuen el començament de la felicitat celestial a la terra. Per això, fills meus, apòstols del meu amor, us convido a donar exemple de fe veritable, a portar llum on hi ha foscor, a viure el meu Fill.

Fills meus, com a mare us dic: no podeu caminar pel camí de la fe i seguir el meu Fill sense els vostres pastors. Pregueu perquè tinguin la força i l’amor de guiar-vos. Que les vostres pregàries estiguin sempre amb ells. Us en dono gràcies.”

Missatge de 25 de juny de 2019

Estimats fills, dono gràcies a Déu per cada un de vosaltres. De manera especial, fillets, gràcies per haver respost a la meva crida. Us estic preparant per als temps nous, perquè sigueu ferms en la fe i perseverants en la pregària, perquè l’Esperit Sant pugui actuar a través vostre i renovi la faç de la terra. Prego amb vosaltres per la pau, que és el do més preciós, tot i que Satanàs vol la guerra i l’odi. Vosaltres, fillets, sigueu les meves mans esteses i camineu orgullosos amb Déu. Gràcies per haver respost a la meva crida.

Pròxims esdeveniments