Missatges Extraodinaris

Consultar missatges anteriors (1981 - 2013)

Missatges Extraodinaris de la Mare de Déu

Missatge extraordinari del 5 de juliol de 2019 a l’Ivan

“Estimats fills, en aquest temps desitjo especialment convidar-vos a decidir-vos per Déu. Poseu Déu a la vostra vida i a la vostra família en el primer lloc!. Deixeu estar la transitorietat d’aquest món, el materialisme i tot el que us allunya del meu Fill. Decidiu-vos fermament, viviu els meus missatges! Desitjo continuar guiant-vos , guiant-vos cap al meu Fill, perquè en Ell hi trobeu la pau veritable i autèntica i l’amor. Gràcies, estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida!”

Missatge anual de 25 de juny de 2019 a la Ivanka

La Ivanka va tenir l’aparició a casa i va durar 3 minuts (18h39 – 18h42), només hi va ser present la seva família. Després de l’aparició, la vident Ivanka va dir: la Mare de Déu ha donat el missatge següent: “Fillets, pregueu, pregueu, pregueu”. Estava alegre i ens ha beneït a tots amb la seva benedicció maternal.

Missatge extraordinari del 18 de març de 2019 a la Mirjana

“Estimats fills, com a mare, com a Reina de la Pau, us convido a acollir el meu Fill perquè Ell us pugui donar la pau de l’ànima, perquè Ell us pugui donar allò que és just, allò que és bo per a vosaltres. Fills meus, el meu Fill us coneix. Ell va viure com a home i a la vegada era Déu. Una vida miraculosa: cos humà, esperit diví. Per això, fills meus, quan el meu Fill us mira, la seva mirada divina penetra el vostre cor. Amb els seus ulls mansos i càlids Ell es busca en vosaltres. S’hi podrà trobar, fills meus? Acolliu-lo, i aleshores els moments de dolor i sofriment es convertiran en moments amables. Si l’acolliu tindreu pau en l’ànima i la difondreu a tots els qui estan al vostre voltant, que és el que més necessiten ara mateix. Escolteu-me, fills meus. Pregueu pels pastors, per aquells les mans dels quals el meu Fill ha beneït. Us en dono gràcies!”

Missatge de 25 de desembre de 2018 al Jakov Colo

“Estimats fills, en aquest dia de gràcia us convido a estimar. Fills meus, Déu us estima immensament i per això, fills meus, plens de confiança, sense mirar cap enrere i sense por, lliureu-li completament els vostres cors perquè Ell els ompli del Seu amor. No tingueu por de creure en el Seu amor i la seva misericòrdia perquè el Seu amor és més fort que qualsevol debilitat o por vostra. Per això, fills meus, plens d’amor en els vostres cors, confieu en Jesús i expresseu-li el vostre “sí”, perquè Ell és l’únic camí que us condueix al Pare etern. Gràcies per haver respost a la meva crida”.

Missatge extraordinari del 5 d’octubre de 2018 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui d’una manera especial desitjo convidar-vos, en aquest temps de gràcia, a un abandó total al meu Fill. Obriu-vos a Ell! Obriu els vostres cors per poder rebre gràcies. Intercedeixo per tots vosaltres amb el meu Fill. Estimats fills, pregueu! Pregueu i obriu-vos en la pregària. Gràcies també avui, estimats fills, per haver respost a la meva crida”.

Missatge extraordinari del 6 d’agost de 2018 a l’Ivan

També aquesta nit la Mare de Déu ha vingut alegre i feliç i al principi ens ha saludat amb la seva salutació materna: “Lloat sigui Jesús, estimats fills meus”. Després ha estès les seves mans i ha pregat sobre nosaltres durant una bona estona. Ha pregat especialment sobre tots els malalts presents. Després ha dit:

“Estimats fills, també avui us vull convidar de manera especial al perdó. Perdoneu, estimats fills, i obriu així a l’Esperit Sant, el camí cap al vostre cor. Estimats fills, prego per tots vosaltres i intercedeixo davant el meu Fill. Pregueu amb mi per als meus plans. Gràcies, estimats fills, també avui, per haver respost a la meva crida!”.

Després la Mare de Déu ha pregat una estona sobre tots nosaltres, ens ha beneït a tots amb la seva benedicció maternal i ha beneït tot el que heu portat per beneir. Us he presentat a tots a la Mare de Déu: les vostres necessitats, les vostres intencions, les vostres famílies i en particular els malalts. Després ha seguit pregant sobre nosaltres i en aquesta pregària ha marxat en el signe de la llum i de la creu amb la salutació “Aneu en pau, estimats fills meus!”

Missatge extraordinari del 15 de juny de 2018 a l’Ivan

La Mare de Déu ha vingut a nosaltres alegre i feliç i ens ha saludat a tots amb la seva salutació materna: “Lloat sigui Jesús, estimats fills meus!”. Després ha estès les seves mans i ha pregat aquí a sobre de tots nosaltres durant una bona estona. Ens ha donat la seva benedicció, i a continuació ha dit:

“Estimats fills, també avui de manera especial desitjo convidar-vos a l’Eucaristia. Que la Missa estigui el centre de la vostra vida. En particular, estimats fills, que l’Eucaristia estigui al centre de la vostra família: la família ha de participar a la Santa Missa i donar glòria a Déu. Jesús ha de ser el centre de la vostra vida. Per això, estimats fills, pregueu; renoveu la pregària en família i camineu cap a Jesús. Gràcies estimats fills per haver respost també avui a la meva crida”.

Després jo us he encomanat a tots, les vostres necessitats, les vostres intencions, les vostres famílies i de manera especial els malalts. Després, la Mare de Déu ha continuat pregant una estona sobre nosaltres, i durant aquesta pregària ha marxat, en un signe lluminós de la Creu, tot saludant-nos: “Aneu en pau, estimats fills meus”.

Missatge extraordinari del 4 de maig de 2018 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo exhortar-vos a viure els missatges que us dono. Viviu els meus missatges i animeu els altres a viure’ls. Sigueu també vosaltres un signe per als altres. Us convido en particular a ser un signe per a tots els qui venen aquí. Gràcies, estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida”.

Missatge extraordinari del 20 d’abril de 2018 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo dir-vos que el meu Fill m’ha permès romandre amb vosaltres d’aquesta manera tan prolongada perquè desitjo educar-vos, instruir-vos i conduir-vos a la pau. Desitjo conduir-vos cap al meu Fill. Per tant, estimats fills, acolliu els meus missatges i viviu els meus missatges. Acolliu l’Evangeli, viviu l’Evangeli! Sapigueu, estimats fills, que la Mare prega sempre per tots vosaltres i intercedeix per tots vosaltres davant del seu Fill. Gràcies estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida”

Missatge extraordinari del 9 d’abril de 2018 a l’Ivan

La Mare de Déu ha vingut molt alegre i feliç i ens ha saludat a tothom amb la seva salutació maternal: “Lloat sigui Jesús, estimats fills meus!”. Després ha estès les seves mans sobre tots nosaltres i ha pregat durant una estona, i de manera especial pels malalts presents.

A continuació ha dit:

“Estimats fills, també avui us convido a deixar totes les coses del món que són fugisseres, que us allunyen cada dia més de l’amor del meu Fill. Decidiu-vos pel meu Fill, acolliu les seves paraules i viviu-les. Gràcies, estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida”.

Després la Mare de Déu ha seguit pregant sobre tots nosaltres presents, i en aquesta pregària ha marxat en el signe lluminós de la creu, tot dient: “Marxeu en pau, estimats fills meus”.

Missatge de 25 de desembre de 2017 al Jakov Colo

“Estimats fills, avui, en aquest dia de gràcia, us convido a demanar al Senyor el do de la fe. Fills meus, decidiu-vos per Déu i comenceu a viure i a creure en això a què Déu us crida. Creure, fills meus, significa abandonar les vostres vides a les mans de Déu, a les mans del Senyor que us ha creat i que us estima immensament. No sigueu creients només amb paraules, viviu la fe i sigueu-ne testimonis a través de les obres i amb el vostre exemple personal. Parleu amb Déu com amb el vostre Pare. Obriu-vos a Ell i confieu-li el vostre cor, i veureu com el vostre cor canvia i admirareu les obres de Déu en la vostra vida. Fills meus, no hi ha vida sense Déu, per això jo, com a Mare vostra, intercedeixo per vosaltres i li demano al meu Fill que renovi els vostres cors i ompli la vostra vida amb el seu amor infinit. Gràcies per haver respost a la meva crida”.

Missatge extraordinari del 20 d’octubre a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo novament convidar-vos a viure els missatges que us dono. De manera particular, en aquest temps us convido a pregar pels projectes que desitjo realitzar. Estimats fills, sigueu perseverants en la pregària. Obriu els vostres cors, obriu-vos a l’Esperit Sant perquè Ell us guiï. Aquest temps és un temps de gràcia. Per tant, pregueu més. Gràcies estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida “

Missatge extraordinari de l’1 de setembre a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo novament convidar-vos a pregar en aquest temps; en particular, per les meves intencions, pels plans que desitjo realitzar amb la meva vinguda. Pregueu, benvolguts fills i sigueu perseverants en la pregària! La Mare prega i intercedeix per tots vosaltres al costat del seu Fill. Gràcies, estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida”.

Missatge extraordinari del 18 d’agost de 2017 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo convidar-vos altra vegada a pregar per la pau: la pau als vostres cors, la pau a les vostres famílies. Sapigueu, estimats fills, que prego per tots vosaltres davant del meu Fill i intercedeixo juntament amb el meu Fill per tots vosaltres. Gràcies, estimats fills, per la perseverança i gràcies per haver respost també avui a la meva crida”.

Missatge extraordinari del 5 d’agost de 2017 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui m’alegro d’estar amb vosaltres i també avui desitjo demanar-vos que us decidiu per Jesús. Veig tants joves que tornen, que es decideixen, que canvien. Pregueu pels joves, estimats fills, pregueu per les famílies. La Mare prega per tots vosaltres. Especialment a través d’aquest temps de gràcia, pregueu més. Pregueu perquè el meu Fill pugui néixer en els vostres cors; perquè us renovi i permeti que l’Esperit Sant us guiï. Gràcies, estimats fills, per haver respost a la meva crida.”

Missatge anual del 25 de juny de 2017 a la Ivanka

La vident Ivanka Ivanković també ha rebut aquest any la seva aparició anual el 25 de juny de 2017. L’aparició, a casa seva, ha durat 4 minuts. Només hi ha estat present la seva família.

Després de l’aparició, la Ivanka ha dit: La Mare de Déu ha donat el missatge següent: “Fillets, pregueu, pregueu, pregueu”. La Mare de Déu estava contenta i ens ha beneït amb la Seva benedicció maternal.

Missatge extraordinari del 23 de juny de 2017 a l’Ivan

“Estimats fills, he vingut a vosaltres i m’he presentat com la Reina de la Pau. També avui desitjo convidar-vos a pregar per la pau. Estimats fills, que hi hagi pau. Que la pau comenci a regnar al món. Estimats fills, persevereu en la pregària. Lluiteu contra el mal, contra el pecat i contra els ídols del món d’avui que us sedueixen. Sigueu ferms, sigueu forts en la fe. Pregueu per ser forts en la fe. Pregueu, i a través de la pregària trobeu-vos amb el meu Fill, perquè Ell us doni la força i us concedeixi la gràcia. Estigueu oberts. La Mare prega per tots vosaltres i intercedeix per tots vosaltres davant del seu Fill. Gràcies, estimats fills, per haver respost avui també a la meva crida.”

Missatge extraordinari del 19 de maig de 2017 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo d’una manera especial convidar-vos a pregar, en aquest temps, per les famílies. Pregueu, estimats fills, per les famílies, per la unió a les famílies, per la pau a les famílies. Intercedeixo per tots vosaltres davant el meu Fill i prego per tots vosaltres. Sigueu perseverants en la pregària. Gràcies estimats fills per haver respost avui també a la meva crida.”

Missatge extraordinari del 13 de maig de 2017 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui, en aquest temps de gràcia, desitjo convidar-vos a obrir-vos, a obrir els vostres cors. Us convido particularment a pregar més a les vostres famílies, a renovar les vostres famílies. Obriu-vos, estimats fills, a l’Esperit Sant: que Ell us guiï, que Ell guiï les vostres famílies. Per tant cal que pregueu i que obriu els vostres cors. Gràcies, estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida.”

Missatge extraordinari de 16 de setembre de 2016 a l’Ivan

Estimats fills, també avui us vull convidar de manera especial a pregar per tots els que pateixen, per tots els que es troben en un viacrucis i segueixen patint. Us demano que pregueu perquè acceptin la seva creu i perquè Jesús es glorifiqui a través d’ells. Gràcies, estimats fills, perquè avui heu respost a la meva crida!”

Missatge anual del 25 de juny de 2016 a la Ivanka

La Ivanka Ivankovic va tenir aparicions diàries fins el 7 de maig de 1985. Des d’aleshores té una aparició anual el dia 25 de juny de cada any, que coincideix amb l’aniversari de les Aparicions.

Aquest any l’aparició ha durat 4 minuts.

La Mare de Déu ha donat el missatge següent: “Fills meus, pregueu, pregueu, pregueu”. La Mare de Déu estava alegre i ha beneït tothom amb la seva benedicció maternal.

 

Missatge extraordinari del 24 de juny de 2016 a l’Ivan

“Estimats fills, vinc a vosaltres i desitjo guiar-vos. Per amor desitjo guiar-vos cap al meu Fill: Ell és l’amor. Prego per tots vosaltres, fills estimats, i intercedeixo juntament amb el meu Fill. Per tant, persevereu en la pregària, estimats fills! Pregueu especialment per la pau. Gràcies, fills meus, per haver respost, també avui, a la meva crida.”

 

Missatge extraordinari del 9 de maig de 2016 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui us torno a convidar: renoveu els meus missatges i viviu-los. Us convido de manera particular: pregueu per la pau. Pregueu per la pau, per la pau del món. Sapigueu, estimats fills, que sóc amb vosaltres i estic a prop vostre. Pregueu amb la Mare: sigueu perseverants en la pregària, no us canseu! Gràcies, estimats fills, per haver respost, també avui, a la meva crida!

Missatge extraordinari del 2 de maig de 2016 a l’Ivan

“Estimats fills, no us deixeu enlluernar per aquest món: el materialisme, l’enveja, la supèrbia. No us deixeu seduir per la llum del món. Obriu-vos a l’Amor Diví, a l’Amor del meu Fill. Decidiu-vos per Ell: Ell és l’Amor, Ell és la Veritat. Torneu a portar la pregària a les vostres famílies. Pregueu més! Les vostres pregàries em fan falta per poder realitzar amb vosaltres els meus projectes. Gràcies, estimats fills, per haver-vos decidit avui per Jesús!”