Missatges Extraodinaris

Consultar missatges anteriors (1981 - 2013)

Missatges Extraodinaris de la Mare de Déu

Missatge extraordinari del 4 de maig de 2018 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo exhortar-vos a viure els missatges que us dono. Viviu els meus missatges i animeu els altres a viure’ls. Sigueu també vosaltres un signe per als altres. Us convido en particular a ser un signe per a tots els qui venen aquí. Gràcies, estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida”.

Missatge extraordinari del 20 d’abril de 2018 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo dir-vos que el meu Fill m’ha permès romandre amb vosaltres d’aquesta manera tan prolongada perquè desitjo educar-vos, instruir-vos i conduir-vos a la pau. Desitjo conduir-vos cap al meu Fill. Per tant, estimats fills, acolliu els meus missatges i viviu els meus missatges. Acolliu l’Evangeli, viviu l’Evangeli! Sapigueu, estimats fills, que la Mare prega sempre per tots vosaltres i intercedeix per tots vosaltres davant del seu Fill. Gràcies estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida”

Missatge extraordinari del 9 d’abril de 2018 a l’Ivan

La Mare de Déu ha vingut molt alegre i feliç i ens ha saludat a tothom amb la seva salutació maternal: “Lloat sigui Jesús, estimats fills meus!”. Després ha estès les seves mans sobre tots nosaltres i ha pregat durant una estona, i de manera especial pels malalts presents.

A continuació ha dit:

“Estimats fills, també avui us convido a deixar totes les coses del món que són fugisseres, que us allunyen cada dia més de l’amor del meu Fill. Decidiu-vos pel meu Fill, acolliu les seves paraules i viviu-les. Gràcies, estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida”.

Després la Mare de Déu ha seguit pregant sobre tots nosaltres presents, i en aquesta pregària ha marxat en el signe lluminós de la creu, tot dient: “Marxeu en pau, estimats fills meus”.

Missatge de 25 de desembre de 2017 al Jakov Colo

“Estimats fills, avui, en aquest dia de gràcia, us convido a demanar al Senyor el do de la fe. Fills meus, decidiu-vos per Déu i comenceu a viure i a creure en això a què Déu us crida. Creure, fills meus, significa abandonar les vostres vides a les mans de Déu, a les mans del Senyor que us ha creat i que us estima immensament. No sigueu creients només amb paraules, viviu la fe i sigueu-ne testimonis a través de les obres i amb el vostre exemple personal. Parleu amb Déu com amb el vostre Pare. Obriu-vos a Ell i confieu-li el vostre cor, i veureu com el vostre cor canvia i admirareu les obres de Déu en la vostra vida. Fills meus, no hi ha vida sense Déu, per això jo, com a Mare vostra, intercedeixo per vosaltres i li demano al meu Fill que renovi els vostres cors i ompli la vostra vida amb el seu amor infinit. Gràcies per haver respost a la meva crida”.

Missatge extraordinari del 20 d’octubre a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo novament convidar-vos a viure els missatges que us dono. De manera particular, en aquest temps us convido a pregar pels projectes que desitjo realitzar. Estimats fills, sigueu perseverants en la pregària. Obriu els vostres cors, obriu-vos a l’Esperit Sant perquè Ell us guiï. Aquest temps és un temps de gràcia. Per tant, pregueu més. Gràcies estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida “

Missatge extraordinari de l’1 de setembre a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo novament convidar-vos a pregar en aquest temps; en particular, per les meves intencions, pels plans que desitjo realitzar amb la meva vinguda. Pregueu, benvolguts fills i sigueu perseverants en la pregària! La Mare prega i intercedeix per tots vosaltres al costat del seu Fill. Gràcies, estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida”.

Missatge extraordinari del 18 d’agost de 2017 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo convidar-vos altra vegada a pregar per la pau: la pau als vostres cors, la pau a les vostres famílies. Sapigueu, estimats fills, que prego per tots vosaltres davant del meu Fill i intercedeixo juntament amb el meu Fill per tots vosaltres. Gràcies, estimats fills, per la perseverança i gràcies per haver respost també avui a la meva crida”.

Missatge extraordinari del 5 d’agost de 2017 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui m’alegro d’estar amb vosaltres i també avui desitjo demanar-vos que us decidiu per Jesús. Veig tants joves que tornen, que es decideixen, que canvien. Pregueu pels joves, estimats fills, pregueu per les famílies. La Mare prega per tots vosaltres. Especialment a través d’aquest temps de gràcia, pregueu més. Pregueu perquè el meu Fill pugui néixer en els vostres cors; perquè us renovi i permeti que l’Esperit Sant us guiï. Gràcies, estimats fills, per haver respost a la meva crida.”

Missatge anual del 25 de juny de 2017 a la Ivanka

La vident Ivanka Ivanković també ha rebut aquest any la seva aparició anual el 25 de juny de 2017. L’aparició, a casa seva, ha durat 4 minuts. Només hi ha estat present la seva família.

Després de l’aparició, la Ivanka ha dit: La Mare de Déu ha donat el missatge següent: “Fillets, pregueu, pregueu, pregueu”. La Mare de Déu estava contenta i ens ha beneït amb la Seva benedicció maternal.

Missatge extraordinari del 23 de juny de 2017 a l’Ivan

“Estimats fills, he vingut a vosaltres i m’he presentat com la Reina de la Pau. També avui desitjo convidar-vos a pregar per la pau. Estimats fills, que hi hagi pau. Que la pau comenci a regnar al món. Estimats fills, persevereu en la pregària. Lluiteu contra el mal, contra el pecat i contra els ídols del món d’avui que us sedueixen. Sigueu ferms, sigueu forts en la fe. Pregueu per ser forts en la fe. Pregueu, i a través de la pregària trobeu-vos amb el meu Fill, perquè Ell us doni la força i us concedeixi la gràcia. Estigueu oberts. La Mare prega per tots vosaltres i intercedeix per tots vosaltres davant del seu Fill. Gràcies, estimats fills, per haver respost avui també a la meva crida.”

Missatge extraordinari del 19 de maig de 2017 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo d’una manera especial convidar-vos a pregar, en aquest temps, per les famílies. Pregueu, estimats fills, per les famílies, per la unió a les famílies, per la pau a les famílies. Intercedeixo per tots vosaltres davant el meu Fill i prego per tots vosaltres. Sigueu perseverants en la pregària. Gràcies estimats fills per haver respost avui també a la meva crida.”

Missatge extraordinari del 13 de maig de 2017 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui, en aquest temps de gràcia, desitjo convidar-vos a obrir-vos, a obrir els vostres cors. Us convido particularment a pregar més a les vostres famílies, a renovar les vostres famílies. Obriu-vos, estimats fills, a l’Esperit Sant: que Ell us guiï, que Ell guiï les vostres famílies. Per tant cal que pregueu i que obriu els vostres cors. Gràcies, estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida.”

Missatge extraordinari de 16 de setembre de 2016 a l’Ivan

Estimats fills, també avui us vull convidar de manera especial a pregar per tots els que pateixen, per tots els que es troben en un viacrucis i segueixen patint. Us demano que pregueu perquè acceptin la seva creu i perquè Jesús es glorifiqui a través d’ells. Gràcies, estimats fills, perquè avui heu respost a la meva crida!”

Missatge anual del 25 de juny de 2016 a la Ivanka

La Ivanka Ivankovic va tenir aparicions diàries fins el 7 de maig de 1985. Des d’aleshores té una aparició anual el dia 25 de juny de cada any, que coincideix amb l’aniversari de les Aparicions.

Aquest any l’aparició ha durat 4 minuts.

La Mare de Déu ha donat el missatge següent: “Fills meus, pregueu, pregueu, pregueu”. La Mare de Déu estava alegre i ha beneït tothom amb la seva benedicció maternal.

 

Missatge extraordinari del 24 de juny de 2016 a l’Ivan

“Estimats fills, vinc a vosaltres i desitjo guiar-vos. Per amor desitjo guiar-vos cap al meu Fill: Ell és l’amor. Prego per tots vosaltres, fills estimats, i intercedeixo juntament amb el meu Fill. Per tant, persevereu en la pregària, estimats fills! Pregueu especialment per la pau. Gràcies, fills meus, per haver respost, també avui, a la meva crida.”

 

Missatge extraordinari del 9 de maig de 2016 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui us torno a convidar: renoveu els meus missatges i viviu-los. Us convido de manera particular: pregueu per la pau. Pregueu per la pau, per la pau del món. Sapigueu, estimats fills, que sóc amb vosaltres i estic a prop vostre. Pregueu amb la Mare: sigueu perseverants en la pregària, no us canseu! Gràcies, estimats fills, per haver respost, també avui, a la meva crida!

Missatge extraordinari del 2 de maig de 2016 a l’Ivan

“Estimats fills, no us deixeu enlluernar per aquest món: el materialisme, l’enveja, la supèrbia. No us deixeu seduir per la llum del món. Obriu-vos a l’Amor Diví, a l’Amor del meu Fill. Decidiu-vos per Ell: Ell és l’Amor, Ell és la Veritat. Torneu a portar la pregària a les vostres famílies. Pregueu més! Les vostres pregàries em fan falta per poder realitzar amb vosaltres els meus projectes. Gràcies, estimats fills, per haver-vos decidit avui per Jesús!”

Missatge de 25 de desembre de 2015 al Jakov Colo

«Estimats fills!, tots aquests anys que Déu em permet estar amb vosaltres són un signe de l’amor incommensurable que Déu té per cadascun de vosaltres i mostren fins a quin punt Déu us estima. Fills meus, quantes gràcies l’Altíssim us ha donat i quantes gràcies desitja donar-vos! Però fillets, els vostres cors estan tancats, viuen en la por i no permeten que l’amor de Jesús i la Seva pau prenguin possessió dels vostres cors i comencin a governar les vostres vides. Viure sense Déu és viure en la tenebra i no conèixer mai l’amor del Pare i com té cura de cada un de vosaltres. Per això, fills meus, avui d’una manera especial, pregueu Jesús perquè des d’avui la vostra vida experimenti un nou naixement en Déu i esdevingui una llum que irradiï de vosaltres. D’aquesta manera, us convertireu en testimonis de la presència de Déu en el món per a cada persona que viu en la foscor. Fills meus, us estimo i intercedeixo per vosaltres cada dia davant l’Altíssim. Gràcies per haver respost a la meva crida!»

Missatge extraordinari del 29 d’agost de 2015 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo convidar-vos a pregar a l’Església pels meus pastors. Pregueu, estimats fills, perquè m’acullin, perquè acullin els meus missatges, perquè siguin portadors dels meus missatges en aquest món cansat. Estimats fills, enfortits de l’Esperit Sant, enfortits per la fe, que siguin portadors de l’Evangeli i de l’evangelització a les famílies. Pregueu, estimats fills, pels meus pastors i sigueu perseverants en la pregària. Gràcies també avui per haver respost a la meva crida”.

Missatge extraordinari del 13 de juliol de 2015 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui sóc feliç amb vosaltres i us beneeixo tots amb la benedicció de la pau. Sigueu perseverants en la pregària, fills estimats i sigueu signes meus, signes de la meva presència. Sigueu, estimats fills, les meves flors. Prego per tots vosaltres davant el meu Fill. Gràcies, fills estimats, per haver respost també avui a la meva crida!”

 

Missatge extraordinari de 26 de juny de 2015 a l’Ivan

«Aquesta nit m’agradaria descriure el més important de la trobada amb la Mare de Déu. També avui la Mare de Déu ha vingut a nosaltres contenta i feliç i ens ha saludat a tots amb una salutació materna: Sigui lloat Jesús, estimats fills!”.

Després ha pregat llargament i de manera particular per tots els malalts aquí presents. Després ha pregat sobre tots nosaltres, especialment per les famílies, els joves i sobre tot per la santedat a les famílies.

Després ens ha beneit amb la seva benedicció materna i ha beneit tots els articles religiosos que heu portat per ser beneits. Us he encomanat a tots, les vostres necessitats, les vostres intencions, les vostres famílies i en particular tot allò que porteu al cor. Després la Mare de Déu ha seguit pregant una estona sobre tots nosaltres i mentre pregava ha marxat. Ha marxat en el signe lluminós de la llum i de la creu amb la seva salutació: “Aneu en pau, estimats fills meus”.

M’agradaria ressaltar que aquesta nit la Gospa ha pregat durant molta estona per les famílies, per la santedat a les famílies i pels joves. Sabem que ahir la Mare de Déu va donar un missatge. Aquest missatge d’ahir és el més recent i el que hem d’acollir i viure.»

Missatge extraordinari del 22 de maig de 2015 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui us veig feliços, desitjo que sigueu feliços perquè jo us porto la joia. Porteu aquesta joia als altres. També us porto la pau, sigueu apòstols meus de la pau en aquest món inquiet. Viviu vosaltres mateixos aquesta pau per poder-la testimoniar i ser reflex de la pau als altres. Estimats fills, desitjo que cada un de vosaltres sigui un signe meu, el signe de la meva presència; per això us convido a ser perseverants, sigueu pacients, pregueu, pregueu intensament. La Mare prega juntament amb vosaltres i intercedeix juntament amb el seu Fill per cada un de vosaltres. Gràcies, estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida!”

Missatge extraordinari de l’11 de maig de 2015 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo novament convidar-vos a pregar, en aquest temps, per les meves intencions, pels meus plans que desitjo realitzar amb la meva vinguda aquí. Pregueu, estimats fills, i sigueu perseverants en la pregària. La Mare prega per vosaltres i intercedeix per tots vosaltres davant del seu Fill. Gràcies, estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida!”

Missatge extraordinari de 29 de maig de 2015 a l’Ivan

«Estimats fills, també avui desitjo convidar-vos a pregar pels meus pastors de l’Església. Pregueu, estimats fills, perquè m’acullin, perquè acullin els meus missatges i visquin els meus missatges, perquè siguin portadors dels meus missatges em aquest món cansat. Estimats fills, que enfortits per l’Esperit Sant, enfortits per la fe, siguin portadors de l’Evangeli i evangelitzadors en les famílies. Pregueu, estimats fills, pels meus pastors i sigueu perseverants en la pregària. Gràcies per haver respost també avui a la meva crida!»