Missatge extraordinari del 20 d’abril de 2018 a l’Ivan

“Estimats fills, també avui desitjo dir-vos que el meu Fill m’ha permès romandre amb vosaltres d’aquesta manera tan prolongada perquè desitjo educar-vos, instruir-vos i conduir-vos a la pau. Desitjo conduir-vos cap al meu Fill. Per tant, estimats fills, acolliu els meus missatges i viviu els meus missatges. Acolliu l’Evangeli, viviu l’Evangeli! Sapigueu, estimats fills, que la Mare prega sempre per tots vosaltres i intercedeix per tots vosaltres davant del seu Fill. Gràcies estimats fills, per haver respost també avui a la meva crida”