Missatge extraordinari del 18 de març de 2019 a la Mirjana

“Estimats fills, com a mare, com a Reina de la Pau, us convido a acollir el meu Fill perquè Ell us pugui donar la pau de l’ànima, perquè Ell us pugui donar allò que és just, allò que és bo per a vosaltres. Fills meus, el meu Fill us coneix. Ell va viure com a home i a la vegada era Déu. Una vida miraculosa: cos humà, esperit diví. Per això, fills meus, quan el meu Fill us mira, la seva mirada divina penetra el vostre cor. Amb els seus ulls mansos i càlids Ell es busca en vosaltres. S’hi podrà trobar, fills meus? Acolliu-lo, i aleshores els moments de dolor i sofriment es convertiran en moments amables. Si l’acolliu tindreu pau en l’ànima i la difondreu a tots els qui estan al vostre voltant, que és el que més necessiten ara mateix. Escolteu-me, fills meus. Pregueu pels pastors, per aquells les mans dels quals el meu Fill ha beneït. Us en dono gràcies!”