Avisos i revelacions

ELS DEU SECRETS

Des de 1981, la Mare de Déu ha revelat als vidents uns secrets. Només la Mirjana coneix en aquest moments els deu secrets –el desè li va ser revelat durant el Nadal de 1982 – i la data en què es compliran. Els altres vidents no els coneixen tots, sinó que els van coneixent progressivament. No se sap si els deu secrets són els mateixos per a tots els vidents. Ni ells mateixos ho saben.

Aquests secrets es faran públics, però de moment no els poden explicar fins que la Mare de Déu els ho digui.

La Mirjana explica a uns pelegrins italians com es revelaran els secrets:

“La Mare de Déu m’ha donat un simple full especial on hi ha escrits els deu secrets. És d’un material que no es pot descriure: no és paper ni tela. No s’hi veu res escrit. En el seu moment donaré el full al capellà escollit, el qual tindrà la gràcia de poder llegir només el primer secret; més tard, els altres. Set dies després, ell els podrà revelar, tres dies abans que es produeixin.

En un col·loqui posterior, la Mirjana revela al Pare Tomislav Vlasic el següent:

– Abans del signe visible que serà donat a tota la humanitat hi haurà tres advertiments per a tot el món. Els advertiments seran certs esdeveniments sobre la terra. La Mirjana en serà testimoni. Tres dies abans de les admonicions, avisarà un capellà, lliurement elegit. El testimoni de la Mirjana serà una confirmació de les aparicions i de la incitació a la conversió del món.

– Després de les amonestacions vindrà el signe visible per a tota la humanitat, sobre el lloc de les aparicions a Medjugorje. El signe ens serà donat com a testimoni de les aparicions i una crida a la fe.

– Els secrets novè i desè són greus. Representen un càstig pels pecats de món. La punició és inevitable, ja que no podem esperar la conversió de tot el món. El càstig pot ser reduït per les pregàries i la penitència; però no pot ser suprimit. Un mal que amenaça el món, segons el setè secret, ha desaparegut gràcies a la pregària i el dejuni. Per això la Mare de Déu continua convidant a la pregària i al dejuni.

– Després de la primera admonició, seguiran les altres en un temps relativament breu. Així els homes tindran temps per a la conversió.

– Aquest temps és un període de gràcia i conversió. Després del senyal visible, els que encara siguin vius tindran poc temps per a la conversió. Per això la Mare de Déu ens convida a la conversió i a la reconciliació urgent.

– La invitació a la pregària i a la penitència està destinada a allunyar els mals, la guerra i sobretot a salvar les ànimes.

– Segons la Mirjana, ens trobem a prop dels esdeveniments vaticinats per la Mare de Déu. En nom d’aquesta experiència, la Mirjana diu a la humanitat:

– “Convertiu-vos amb rapidesa, obriu els vostres cors a Déu”.

El 13 de setembre de 1984, la Mare de Déu es va aparèixer novament a la Mirjana i va dir a la vident el dia en què havia de confiar els primers secrets al capellà. I parlaren dels secrets.

La vident no pot dir res respecte els secrets, però de la seva actitud se’n poden deduir moltes coses.

Així, la vident ha pres una actitud molt seriosa respecte el futur. Quan un capellà li va preguntar: “Tu, com que has vist a la Mare de Déu, coneixes el futur; deus estar molt contenta”. Va respondre: “No és així exactament; quan me’n recordo, una paraula m’és suficient per plorar tot el dia”.

Aquell mateix dia va dir: “la Mare de Déu està molt trista perquè hi ha tants infidels en el món”.

El capellà va preguntar: “Quins infidels: els que vénen a l’església i no practiquen la Fe, o els que no coneixen Déu? Va contestar: “Tots dos igual”.

Però, com poden ser iguals, si una persona no ha trobat la Fe?

La vident va respondre: la Mare de Déu va dir:

“Totes les persones adultes tenen capacitat per conèixer que Déu existeix. El pecat del món consisteix en això: no s’interessen per Déu. Les ciutats, les regions estan plenes d’esglésies i de mesquites, però les persones no hi entren per preguntar com han de viure. Aquí està, precisament, el pecat del món: no s’interessen per Déu”.

Després la vident va dir, respecte el setè secret: “El secret no ha estat anul·lat, està disminuït”.

Però la Mare de Déu ens digué:

“No demaneu que siguin retirats tots els secrets. Déu té el seu programa. Heu de convertir-vos i viure la vostra Fe”.

Una altra cosa que afirma la vident és la següent: “S’ha d’anunciar al món l’esperança, però al mateix temps, la realitat, és a dir, la serietat dels esdeveniments en aquests darrers mesos”. Del missatge que hem escoltat, podem concloure: “El pecat del món consisteix en això: en no buscar Déu, en no interessar-se per Déu”.

En una entrevista, la Mirjana va manifestar que el 1987 va parlar en privat amb el Papa. Ell sap que la vident ha rebut els deu secrets, encara que no els hi va revelar, de la mateixa manera que no els ha revelat a ningú, tal i com la Mare de Déu li ha demanat. El passat mes de febrer (1995), el Papa va concedir una audiència a alguns bisbes croates, entre els quals hi havia Monsenyor Zanic, bisbe emèrit de Mostar. Aquest va preguntar al Sant Pare quan visitaria Sarajevo. El Papa se’l va quedar mirant i va respondre “Ah, em pensava que vostè em preguntaria: “Sant Pare, quan vindrà a Medjugorje? Això ens permet pensar que Medjugorje està constantment en el cor de Joan Pau II.

 

ELS ADVERTIMENTS

Cada un dels vidents afirma haver vist el Paradís i el Purgatori. Quatre d’entre ells varen veure l’Infern: dues noies varen demanar a la Mare de Déu que no els l’ensenyés, perquè tenien por.

Els vidents afirmen que ja des del principi, la Mare de Deú els va dir que els confiaria deu secrets per a tota la humanitat. Fins avui a la Vicka li han estat confiats vuit secrets, deu a la Mirjana i nou als altres vidents. (*A dia d’avui la vident Ivanka també ha rebut els deu secrets. A partir del moment en què va rebre el desè, va deixar de veure diàriament a la Mare de Déu). Els noms dels vidents són: Vicka Ivankovic, Ivanka Ivankovic, Jacok Colo, Ivan Dragicevic i Maria Pavlovic.

Els vidents asseguren que els deu secrets fan referència a tot el món i que van units entre sí, com una cadena. També existeixen altres secrets personals, que fan referència als vidents o a d’altres persones relacionades amb aquests esdeveniments futurs del món. Entre els deu, hi ha una promesa de la Mare de Déu de deixar un senyal visible en el lloc de les aparicions, a Medjugorje. Els vidents varen declarar haver contemplat aquest senyal en una visió. Declararen que és molt bonic, permanent, indestructible. Serà donat per a tota la humanitat, a Medjugorje, i amb aquest senyal aniran units molts miracles. Cinc dels vidents coneixen la data en què es produirà aquest senyal. Tots remarquen que aquest període, fins al senyal visible, és un període de gràcia i d’aprofundiment en la Fe. Pel que fa als secrets i al futur del món, la Mirjana ha dit quelcom més.

Aquesta vident diu que abans del senyal visible seran revelats tres secrets per a tot el món. Els tres secrets seran tres advertiments i seran anunciats per la vident amb tres dies d’antelació.

La vident comunicarà a un capellà el que ha de passar. Després dels tres advertiments vindrà el senyal visible, i després del senyal, si el món no es converteix, vindrà el Càstig. La vident ha dit: “El càstig vindrà, certament, perquè no podem esperar la conversió de tot el món, però pot ser atenuat, disminuït”.

Així afirma: “El setè secret ja es va cancel·lar. El setè secret és un mal, es va imposar al món pels pecats, i fou cancel·lat perquè moltes persones varen dejunar i resar”.

Començant pel 7 de gener de 1983, la Mare de Deú va explicar a tots els vidents alguns episodis de la seva vida. A la Vicka li està explicant cada tarda la seva vida. Tot això serà publicat quan la Mare de Déu ho autoritzi. Des de mitjans de juny de 1983, la Mare de Deú està confiant a la Ivanka el futur del món. La vident també ho ha d’escriure i després, quan la Mare de Déu li ho indiqui, es publicarà.

La Mare de Déu recalca molt l’oració a l’Esperit Sant. Una vegada va dir exactament:

“Molta gent prega de forma errada, demana gràcies, però pocs imploren la gràcia de l’Esperit Sant. Però els que reben el do de l’Esperit Sant, ho han rebut tot. Per això, demaneu abans de res, el do de l’Esperit Sant”.

En aquestes aparicions han tingut molta importància les paraules del Senyor segons l’Evangeli de Sant Mateu, Capítol 6, Verset 24, que la Mare de Déu recomana llegir i meditar cada dijous:

“Ningú no pot servir dos senyors, perquè si n’estima l’un, avorrirà l’altre, i si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu servir alhora Déu i el diner”.

El dia 1 de març de 1984, ens va donar aquest missatge:

“Cada dijous rellegiu i viviu un trosset de l’Evangeli de Sant Mateu (6,24-34), on diu: Ningú no pot servir dos senyors. No us preocupeu, mireu el ocells del cel. Busqueu primer el Regne del Cel…”

La mateixa tarda va dir a la Jelena:

“Cada dijous, els qui fumin que renunciïn a fumar, almenys aquest dia; els qui beuen alcohol, que hi renunciïn; altres que renunciïn a altres plaers, i els qui vulguin ser més generosos poden dejunar”.

La Pau és una actitud positiva interior. La Jelena afirma que Nostra Senyora li va dir: “L’amor és la pau, la pau és l’amor”.

No us compliqueu la vida. El que María ha dit és, essencialment, això:

”Si voleu ser feliços, porteu una vida senzilla, humil, pregueu molt i no entreu en la profunditat dels problemes, deixeu-vos guiar per Déu”.

Si reflexionem sobre aquest missatge, ens adonem que és fonamental, perquè els problemes que tenim són fruit d’una vida complicada, veritablement complexa, que nosaltres enredem amb diverses filosofies. I la Mare de Déu ens condueix a la sinceritat i simplicitat de vida.

El Divendres Sant, la Mare de Déu va dir per mitjà de la Jelena:

“Us comunico un secret espiritual, de manera que pugueu estar a cobert del pecat i ser sempre de Déu. Formeu-vos una consciència activa. Al matí pregueu i llegiu un trosset de l’Evangeli. Graveu-lo a la ment i al cor i porteu-lo tot el dia dins vostre. En els moments de crisi, torneu a reflexionar-hi i pregueu Déu per tal que reforci aquestes paraules en el vostre interior”.

La Mare de Déu ha dit diverses vegades:

“Si sou forts en la Fe, Satanàs no us pot fer res”.

APARICIÓ DEL GRAN SIGNE

En una de les aparicions de 1983, la Mare de Déu va dir als vidents:

“El signe vindrà. No us heu de preocupar. L’única cosa que us voldria dir és: convertiu-vos!. Feu saber això tan de pressa com sigui possible a tots els meus fills. Cap pena, cap patiment no m’és massa per salvar-vos. Jo pregaré el meu Fill perquè no castigui el món, però us ho suplico, convertiu-vos!. No us podeu imaginar què passarà ni allò que el Pare Etern enviarà a la terra. Renuncieu a tot, feu penitència. Expresseu el meu agraïment a tots els qui han resat i dejunat. Jo porto tot això al meu Fill diví per aconseguir que suavitzi la seva justícia contra els pecats de la humanitat”.

4 d’abril de 1983. Dilluns de Pasqua. Locucions interiors rebudes per la Jelena:

“No tardeu a convertir-vos. No espereu el gran signe. Pels incrèduls serà massa tard. Per vosaltres que teniu fe, aquest temps d’ara és una gran oportunitat per convertir-vos i aprofundir en la vostra fe”.

16 de juny de 1983:

“He vingut a dir al món: Déu existeix”.

15 de febrer de 1984. Dimecres: Fa un temps molt fred i un vent glacial. La Mare de Déu els diu:

“El vent és el meu signe. Vindré en el vent. Quan bufa el vent, sapigueu que estic amb vosaltres. Heu après que la Creu representa Crist, és el seu signe. És el cas del crucifix que teniu a casa vostra. Respecte a mi no és igual. Quan fa fred, veniu a l’església, voleu oferir-ho tot a Déu. Aleshores jo estic amb vosaltres. Estic amb vosaltres en el vent. No tingueu por”.

5 d’agost de 1984. Aniversari del naixement de la Mare de Déu fa 2000 anys.

Resposta de la mare de Déu a dues preguntes del P. Tomislav Vlasic:

– Has vingut per purificar els nous moviments espirituals que es multipliquen?

“Exactament”- respon.

– Què diu la Mare de Déu sobre les meditacions orientals (zen, meditació transcendental, etc.)?

“Per què en diuen “meditacions”, quan es tracta d’obres purament humanes? La veritable meditació és una trobada amb Jesús el Salvador: en Ell trobaran l’alegria i la pau. Heu de saber que només hi ha un Déu i un únic mediador, Jesucrist”.

24 d’abril de 1984. Dimarts.

“Us diré una altra cosa: si gasteu el vostre temps per Déu, Déu gastarà temps per a vosaltres, pels vostres fills. I molts problemes desapareixeran. Si pregueu, no vindreu a demanar gràcies, sinó que les gràcies vindran a casa vostra. Si reduïu la pregària a un mínim, rebreu un mínim: segons la vostra mesura us serà donat”.

30 de maig del 1984. Dimecres. A la Jelena.

“Els capellans haurien de visitar les famílies, particularment les que ja no practiquen i que han oblidat Déu. Els capellans haurien de portar l’Evangeli de Jesús al poble i ensenyar-li la manera de pregar. I els capellans ells mateixos haurien de pregar més i també dejunar, haurien de donar als pobres allò que no necessiten”.

20 de febrer del 1985. Dimecres de Cendra.

“Us dono un consell: desitjo que intenteu vèncer cada dia un defecte. Si el vostre defecte consisteix en enfadar-vos per tot, intenteu un dia enfadar-vos menys. Si el vostre defecte consisteix en no poder obeir, o si no podeu suportar els que us desagraden, intenteu un dia parlar amb ells. Si el vostre defecte consisteix en no poder suportar una persona orgullosa, heu d’intentar acostar-vos a ella. Si desitgeu que sigui humil, sigueu vosaltres també humils. Mostreu que la humilitat val més que l’orgull. Així, intenteu cada dia deixar enrere o rebutjar un vici del vostre cor. Busqueu quins són els vicis que heu de rebutjar. Durant aquesta quaresma, heu d’intentar i desitjar veritablement que hi hagi amor. Esforceu-vos tant com sigui possible”.

25 d’octubre de 1985. La Mare de Déu es fa visible a la Mirjana, en una aparició especial. Ho explica així:

M’ha saludat

– “Lloat sigui Jesús”.

Després ha parlat del no creients:

“Són els meus fills. Pateixo per ells. No saben què els espera. Cal pregar més per ells”.

Nosaltres hem pregat amb Ella pels dèbils, els desgraciats, els abandonats. Després de la pregària ens ha beneït i m’ha mostrat, com en una pel·lícula, la realització del primer secret. La terra estava desolada…

– “És la commoció d’una regió del món”, va dir.

– He plorat. I he preguntat: Per què tan aviat?

– “En el món hi ha massa pecats”

– Com pot Déu tenir el cor tan dur?

– “Déu no té el cor dur. Mira al voltant teu i veuràs què fan els homes, aleshores ja no diràs que Déu té el cor dur… Molt poca gent va a la Casa de Déu amb respecte, una fe sòlida i de conversió. És un temps de gràcia i de conversió. S’ha d’utilitzar bé”.

La mare de Déu diu a la Mirjana:

– “Pregueu molt pel Pare Pero, a qui jo envio una benedicció especial”. (El Pare Pero (Petar) Ljubicic va ser elegit per la Mirjana perquè reveli al món les tres primeres advertències, tres dies abans de l’esdeveniment).

7 de desembre de 1985. Dissabte. La Mare de Déu dóna aquest toc:

– “No busqueu camins extraordinaris; millor agafeu l’Evangeli i llegiu-lo: allà tot està clar”.

17 d’abril de 1986. Dijous. A la Mirjana per a la Parròquia.

– “Us aclaparen les coses materials. I així perdeu el que Déu us vol donar. Demaneu, doncs, fills estimats, pels dons de l’Esperit Sant; us són necessaris… Confieu-vos a mi. No us preocupeu tant per les coses materials”.

25 de febrer de 1987. Missatge mensual a la Marija:

– “Estimats fills, us vull cridar una altra vegada a la pregària i a l’abandó total a Déu… Estimats fills, Satanàs és molt fort. Per això us demano que m’oferiu les vostres pregàries per a la salvació dels que estan sota la seva influència. Doneu testimoni amb la vostra vida i oferiu les vostres vides en sacrifici per a la salvació del món… Per això, fills estimats, no tingueu por. Si pregueu, Satanàs no us pot fer mal perquè vosaltres sou els fills de Déu i Déu vetlla per vosaltres. Porteu el Rosari sempre a la mà. Per a Satanàs serà un senyal que em pertanyeu”.

25 de març de 1987. Divendres:

– “Fillets, no oblideu que la vostra vida és passatgera com les flors primaverals, que avui són meravelloses, però demà ja ningú no pensa en elles. Per això, pregueu, per tal que la vostra pregària i el vostre abandó a Déu siguin com un guia en el vostre camí. Així el vostre testimoni tindrà un valor, no solament per a vosaltres d’aquesta època, sinó per a tota l’eternitat”.

11 d’abril de 1987. Dilluns. La Marija escriu:

La Mare de Déu m’introdueix en el misteri de l’amor i del patiment que constitueix el fonament de la comunitat. Ho he d’escriure i ho podré fer públic quan la Mare de Déu m’ho digui (…).

El programa de la comunitat es fonamenta en els missatges, sobretot en el del 25 de febrer.

25 d’abril de 1987. Dilluns. A la Marija.

“És necessari que comprengueu que l’església és el palau de Déu, el lloc on us reuneixo i vull mostrar-vos el camí que porta a Déu. Veniu aquí i pregueu, no mireu els altres. No els contesteu malèvolament, sinó que la vostra vida sigui un testimoni del qui segueix el camí de la santedat. Les esglésies són dignes de respecte, estan santificades, ja que el Déu fet home habita en elles de dia i de nit”.

25 de novembre de 1987:

“Prego per vosaltres a Déu i demano que us sapigueu abandonar a Ell”.

9 de novembre de 1989: Aquest dia cau el mur de Berlín. La Mare de Déu es fa present a Alemanya. S’apareix a la Vicka, que és a Munich, i a l’Ivan a Frankfurt.

1989: La Jelena va preguntar a la Mare de Déu, durant un diàleg interior, amb la seva innocència de nena:

– Per què ets tan bonica?

– La resposta va ser:

– “Sóc tan bonica perquè estimo. Si voleu ser bonics, estimeu”

1989: La Jelena explica:

Alguna cosa em deia que aquella vegada tindria una visió trista; per això vaig demanar a la Mare de Déu que no s’aparegués aquella tarda, perquè no volia estar trista. Però ella va contestar:

“Cal que vegis les misèries d’aquest món. Vine, te les ensenyaré. Contemplem Àfrica”.

I em va mostrar gent que construïa cases de fang. Els nens transportaven palla. Després vaig veure una mare amb el seu fill: plorava. Es va aixecar i va anar a una altra casa a demanar que li donessin alguna cosa per menjar, perquè el seu nen es moria de gana: li contestaren que ja havien gastat fins i tot la poca aigua que els havia quedat.

Quan la mare va tornar al costat del seu fill, plorava, i el nen li va preguntar:

– Mama, per què nosaltres tenim gana?

– La mare només plorava, i el nen va morir.

Després se’m va aparèixer una altra casa, on una altra dona, també negra, veia que no tenia res per menjar. Els nens s’havien menjat les darreres engrunes i ja no quedava res. I tots –n’hi havia molts al davant de la casa-, deien:

Hi ha algú que ens estimi, hi ha algú que ens doni una mica de pa?

La mare del nen que s’havia mort es preguntava si algú l’estimava.

Després la Mare de Déu em va dir que m’ensenyaria l’Àsia. Allà hi havia guerra. Vaig veure grans ruïnes i a prop un home que en matava a un altre. Era terrible. Es disparaven entre ells i els homes cridaven de por.

Després vaig veure Amèrica. Allà em va ensenyar un noi i una noia molts joves. Fumaven, i la Mare de Déu em va explicar que era droga; em va ensenyar també alguns que se la injectaven. Em va venir molt mal de cap quan vaig veure un germà que n’apunyalava un altre al cor. La víctima era un soldat.

Al final vaig veure algunes persones que resaven i eren felices, i vaig quedar una mica consolada. Aleshores la Mare de Déu els va beneir tots!

La Jelena afirmaria (divuit anys, gentil i bonica, segons la descriuen): Estic convençuda que el Bé vencerà. Per això reso, per això visc; aquesta és la meva esperança.

La Mirjana, una altra vident, diria: Abans jo no sabia que existissin coses d’aquest tipus: aparicions de Maria. No havia sentit mai parlar de Lourdes, Fàtima ni d’altres casos semblants. El dia de la primera aparició vaig pensar: Però aquestes coses no existeixen!

Ara veig d’una manera diferent la perillosa situació del món: em fan pena especialment els joves. Crec que molts no han tingut mai l’ocasió de conèixer Déu.

Voldria transmetre als joves una petició de la Mare de Déu:

“Si no aconsegueixen creure en Déu, que passin almenys cinc minuts al dia en silenci i meditant, i reflexionin sobre aquest Déu que diuen que no existeix”.

Jo prego sempre per ells, em fan pena, perquè són joves com jo, i pensen que és una vergonya creure en Déu. Per a mi, personalment, la fe és una realitat puríssima i bellíssima.

A Jakov, la Mare de Déu li ha parlat sobre el futur de l’Església i del món.

Hem d’estar disposats a regalar el temps a qui ens necessiti; ajudar i portar l’alegria als altres.

Si algú diu: D’on trec el temps per pregar? Qualsevol bon fumador troba temps per fumar vint, trenta o quaranta cigarrets al dia (igualment pel que fa a veure la televisió o anar al bar). Si no trobem temps per pregar, val més que diguem sincerament: “No veig quin valor té la pregària”. Ens és més fàcil treballar que pregar. I busquem fer el que ens és més fàcil.

La Mare de Déu diu que són moltes les nostres peticions i poques les nostres respostes. Hauríem de dir a Déu: “ Senyor, què voleu que faci per a Vós? I no: “concediu-me això” i “doneu-me allò”. Seguiu el Regne de Déu i la seva justícia, que la resta se us donarà de més a més…

Per a Déu el temps no compta: tot és “present” per a Ell: el passat i el futur.

FENÒMENS EXTRAORDINARIS

Les aparicions de Medjugorje han anat acompanyades d’una sèrie de fenòmens que la mateixa Mare de Déu ha descrit com a senyals que han de confirmar la fe als creients i ajudar els que no la tenen.

El dia 2 d’agost de 1981, totes les persones que eren allà varen veure la “dansa del sol”. Aquest fenomen es va repetir diverses vegades més, però no per a tothom.

El 6 d’agost de 1981 va aparèixer al cel una inscripció brillant com feta a mà on es llegia “MIR” (pau). Aquesta visió va apareixer diverses vegades i cada vegada va durar uns deu minuts.

El mateix dia els vidents varen tenir una altra experiència. Mentre es trobaven en un bosc resant amb 40 o 50 persones, va aparèixer la Mare de Déu, i quan les persones contemplaren els vidents en èxtasi, alguns d’ells digueren: “Podem tocar la Mare de Deú?”

Els vidents preguntaren si les persones podien tocar-la i la Santíssima Mare de Déu va dir que “sí”. Aleshores, un rere l’altre s’hi varen apropar. Algunes persones varen sentir clarament la presència d’un ser.

Després de la visió, la vident Marija es va posar a plorar.

Un home li va preguntar per què plorava. Ella va respondre: “Perquè heu embrutat la Mare de Déu”.

La vident va explicar: Quan algunes persones s’apropaven a Ella i la tocaven, li embrutaven el vestit. Aleshores, la vident Marija va preguntar: “Com és que t’han embrutat el vestit? I la Mare de Deú va respondre: “M’han embrutat els qui viuen en pecat. Digues a les persones que es confessin i reparin els seus pecats”.

El dia 1 de setembre de 1981 la Santíssima Mare de Déu va anunciar que al final de les aparicions es donarà un senyal, però vol que es mantingui en secret quin serà.

El 28 d’octubre de 1981 es veu clarament un foc al Podbordo de les primeres aparicions, però no es va cremar res. Ni els bombers ni la policia no van trobar-hi cap rastre de foc.

El 23 de febrer de 1982, una creu en forma de “T” i núvols lluminosos anuncien la presència de la Santíssima Mare de Déu, precedides per senyals de tres estrelles fugaces.

El 18 i 19 de juny de 1982 es va produir el que els qui hi eren presents anomenaren “pluja d’estels”.

El 25 de desembre de 1983, Nadal, la Santíssima Mare de Déu s’apareix amb el Nen Jesús.

L’onada de curacions continua fins a registrar-ne el 1990 més de 320 casos. El 1996 aquesta xifra puja a més de 500. La ciència exigeix els següents requisits per ser considerades curacions: 1)- Que la curació sigui immediata. 2)- Que sigui irreversible. 3)- Que sigui total. 4) Que no es pugui produir amb els mitjans i coneixements mèdics actuals.

Però el més important és la transformació dels esperits que té lloc a Medjugorje.

El 1995, la televisió ens va donar la notícia de la pèrdua d’un pilot nord-americà a Bòsnia, després de ser abatut el seu F-16. Aquest pilot, anomenat Scott O’Grady va sortir miraculosament indemne d’aquesta dramàtica aventura. Ell mateix explica: “Dec la meva salvació a la Mare de Déu de Medjugorje”. No es tracta d’una confessió privada, sinó que O’Grady va fer aquesta sensacional declaració a Washington, durant una entrevista que fou transmesa a tot el món per la cadena de televisió CNN. Resumint, va dir: “Durant els sis dies que vaig estar perdut a Bòsnia, vaig tenir una sèrie de visions misterioses que em donaven força per resistir i poder superar els moments més durs, quan la tensió em tallava la respiració. Vaig veure com una gran llum i vaig sentir una veu harmoniosa que em va donar força i em va deixar una gran serenitat de cor. De cop, vaig recobrar la fe que tenia de petit”.

  • Els vidents
  • El Pare Slavko
  • Avisos i revelacions
  • Mapa