Missatge de 25 d’octubre de 2016

“Estimats fills, avui us convido: pregueu per la pau. Deixeu de banda l’egoisme i viviu els missatges que us dono. Sense els missatges no podeu canviar la vostra vida. En viure la pregària tindreu pau. En viure en pau, sentireu la necessitat de donar testimoni, perquè descobrireu Déu, que ara sentiu distant. Per això, fills meus, pregueu, pregueu, pregueu i permeteu a Déu que entri en els vostres cors. Torneu al dejuni i a la confessió, a fi que pugueu vèncer el mal en vosaltres i al vostre voltant. Gràcies per haver respost a la meva crida”.

Comentari