Missatge de 25 de setembre de 2018

“Estimats fills, també la natura us ofereix signes del seu amor a través dels fruits que us dóna. També vosaltres, amb la meva vinguda, heu rebut dons i fruits en abundància. Fills meus, en quina mesura heu respost a la meva crida, Déu ho sap. Jo us convido: no és massa tard, decidiu-vos per la santedat i la vida amb Déu en la gràcia i la pau! Déu us beneirà i us donarà el cent per u si confieu en Ell. Gràcies per haver respost a la meva crida”.