Missatge de 25 de setembre de 2017

“Estimats fills, avui us convido a ser generosos en la renúncia, en el dejuni i en la pregària per tots els que estan en la prova i són germans i germanes vostres. D’una manera especial us demano que pregueu pels sacerdots i per tots els consagrats, perquè estimin Jesús amb més fervor, perquè l’Esperit Sant ompli els seus cors de joia, perquè testimoniïn el Cel i els misteris celestials. Moltes ànimes estan en pecat perquè no hi ha ningú que se sacrifiqui i pregui per la seva conversió. Estic amb vosaltres i prego per vosaltres, perquè els vostres cors estiguin plens d’alegria. Gràcies per haver respost a la meva crida.”