Missatge de 25 de novembre de 2018

Estimats fills, aquest és un temps de gràcia i de pregària, un temps d’espera i de donació. Déu es dóna a vosaltres perquè l’estimeu per sobre de tot. Per això, fillets, obriu els vostres cors i les vostres famílies per tal que aquesta espera es converteixi en pregària i amor, i sobretot en donació. Jo sóc amb vosaltres, fillets, i us encoratjo a no renunciar al bé, perquè els fruits es veuen i s’escolten a la llunyania. Per això l’enemic està enutjat i ho fa servir tot per allunyar-vos de la pregària. Gràcies per haver respost a la meva crida.