Missatge de 25 de març de 2024

“Estimats fills, en aquest temps de gràcia, pregueu amb mi perquè el bé venci en vosaltres i al voltant vostre. De manera especial, fills meus, pregueu units a Jesús en el seu viacrucis. Poseu en les vostres pregàries aquesta humanitat que vaga sense Déu i sense el seu amor. Sigueu pregària, sigueu llum i testimonis per a tots els qui trobeu, fills meus, perquè Déu misericordiós tingui misericòrdia de vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida!”.