Missatge de 25 de maig de 2024

“Estimats fills, en aquest temps de gràcia us convido a la pregària amb el cor. Fills meus, formeu grups de pregària per encoratjar-vos els uns als altres a fer el bé i a créixer en l’alegria. Fills, encara n’esteu lluny. Per això cal que us torneu a convertir novament, que trieu el camí de la santedat i de l’esperança perquè Déu us doni pau en abundància. Gràcies per haver respost a la meva crida”.