Missatge de 25 de maig de 2022

“Estimats fills! Us miro i dono gràcies a Déu per cadascun de vosaltres, perquè Ell em permet estar encara amb vosaltres per animar-vos a la santedat. Fills meus, la pau està deteriorada i Satanàs desitja la tribulació. Que la vostra pregària sigui encara més forta per poder silenciar tot esperit impur de divisió i de guerra. Sigueu constructors de pau i portadors de l’alegria del Ressuscitat en vosaltres i al voltant vostre, perquè el bé triomfi en cada home. Gràcies per haver respost la meva crida!”