Missatge de 25 de juny de 2024

“Estimats fills, m‘alegro amb vosaltres i dono gràcies a Déu que m‘ha permès ser amb vosaltres per guiar-vos i estimar-vos. Fills meus, la pau està en perill i la família és atacada. Us demano, fills meus, que torneu a la pregària en família! Poseu la Sagrada Escriptura en un lloc ben visible i llegiu-la cada dia. Estimeu Déu sobre totes les coses i així viureu bé a la terra. Gràcies per haver resposta a la meva crida“