Missatge de 25 de juny de 2023

42è Aniversari de les Aparicions. Missatge a Marija Pavlovic

“Estimats fills! L’Altíssim em permet ser entre vosaltres, pregar per vosaltres, ser la vostra Mare i el vostre refugi. Fills meus, us ho demano: torneu a Déu i a la pregària i Déu us beneirà abundantment. Gràcies per haver respost a la meva crida”.