Missatge de 25 de juny de 2016, 35è Aniversari

“Estimats fills! Donem junts gràcies a Déu pel do de poder estar amb vosaltres. Pregueu, fills meus, i viviu els manaments de Déu per tal que us vagi bé a la terra. Avui, en aquest dia de gràcia, desitjo donar-vos la meva benedicció maternal de pau i del meu amor. Intercedeixo per vosaltres davant del meu Fill i us convido a perseverar en la pregària perquè, amb vosaltres, pugui realitzar els meus plans. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Comentari