Missatge de 25 de juliol de 2023

“Estimats fills, en aquest temps de gràcia, en què l’Altíssim m’envia a vosaltres per estimar-vos i guiar-vos pel camí de la conversió, oferiu les vostres pregàries i sacrificis per a tots els qui són lluny i no han conegut l’amor de Déu. Vosaltres, fills meus, sigueu testimonis de l’amor i de la pau per a tots els cors amoïnats. Gràcies per haver respost a la meva crida!”