Missatge de 25 de juliol de 2019

“Estimats fills, la meva crida per a vosaltres és la pregària. Que la pregària sigui per a vosaltres alegria i la corona que us uneix a Déu. Fillets, vindran proves i no sereu forts, i el pecat regnarà. Però si sou meus vencereu, perquè el vostre refugi serà el Cor del meu Fill Jesús. Per això, fillets, torneu a la pregària fins que la pregària es converteixi en vida per a vosaltres, de dia i de nit. Gràcies per haver respost a la meva crida”.