Missatge de 25 de gener de 2024

“Estimats fills! Que aquest temps sigui un temps de pregària.”