Missatge de 25 de gener de 2020

“Estimats fills, avui us convido a pregar més encara, fins que sentiu la santedat del perdó en el vostre cor. A les famílies hi ha d’haver santedat, perquè, fills meus, no hi ha futur per al món sense amor ni santedat, i és en la santedat i en la joia que us doneu a Déu Creador que us estima amb un amor immens. És per això que m’envia a vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida”