Missatge de 25 de febrer de 2024

“Estimats fills, pregueu i renoveu el vostre cor perquè el bé que heu sembrat doni fruits d’alegria i de comunió amb Déu. El jull s’ha apoderat de molts cors i s’han tornat estèrils. Per això vosaltres, fills meus, sigueu llum, amor i les meves mans esteses en aquest món que anhela Déu que és amor. Gràcies per haver respost a la meva crida”.