Missatge de 25 de febrer de 2011

Estimats fills, la naturalesa es desvetlla i en els arbres s’hi veuen els primers borrons que portaran una preciosa flor i fruit. Desitjo que vosaltres, fillets, també treballeu en la vostra conversió i sigueu dels que en són testimonis amb la pròpia vida, per tal que el vostre exemple sigui, per als altres, signe i exhortació a la conversió. Estic amb vosaltres i, davant el meu Fill Jesús, intercedeixo per la vostra conversió. Gràcies per haver respost a la meva crida.

Comentari