Missatge de 25 de desembre de 2015 al Jakov Colo

«Estimats fills!, tots aquests anys que Déu em permet estar amb vosaltres són un signe de l’amor incommensurable que Déu té per cadascun de vosaltres i mostren fins a quin punt Déu us estima. Fills meus, quantes gràcies l’Altíssim us ha donat i quantes gràcies desitja donar-vos! Però fillets, els vostres cors estan tancats, viuen en la por i no permeten que l’amor de Jesús i la Seva pau prenguin possessió dels vostres cors i comencin a governar les vostres vides. Viure sense Déu és viure en la tenebra i no conèixer mai l’amor del Pare i com té cura de cada un de vosaltres. Per això, fills meus, avui d’una manera especial, pregueu Jesús perquè des d’avui la vostra vida experimenti un nou naixement en Déu i esdevingui una llum que irradiï de vosaltres. D’aquesta manera, us convertireu en testimonis de la presència de Déu en el món per a cada persona que viu en la foscor. Fills meus, us estimo i intercedeixo per vosaltres cada dia davant l’Altíssim. Gràcies per haver respost a la meva crida!»