Missatge de 25 d’agost de 2023

Estimats fills: en aquest temps de gràcia us convido a pregar amb el cor. Que els vostres cors, fills meus, s’elevin en la pregària cap al Cel, perquè el vostre cor pugui sentir el Déu d’amor que us guareix i us estima amb un amor immens. Per això sóc amb vosaltres, per guiar-vos pel camí de la conversió del cor. Gràcies per haver respost a la meva crida.