Missatge de 25 d’abril de 2019

“Estimats fills, aquest és un temps de gràcia, un temps de misericòrdia per a cada un de vosaltres. Fills meus, no permeteu que el vent de l’odi i del temor regnin en vosaltres i al voltant vostre. Vosaltres, fillets, esteu cridats a ser amor i pregària. El diable desitja el temor i el desordre, però vosaltres, fills meus, sigueu la joia de Jesús ressuscitat que va morir i va ressuscitar per cada un de vosaltres. Ell ha vençut la mort per donar-vos la vida, la vida eterna. Per això, fills meus, testimonieu i sentiu-vos orgullosos d’haver ressuscitat en Ell. Gràcies per haver respost a la meva crida”.