Missatge de 2 de novembre de 2017

“Estimats fills, mirant-vos aquí reunits al meu voltant, la vostra Mare, veig moltes ànimes pures, veig molts fills meus que busquen amor i consol, però ningú no els n’ofereix. Veig també aquells que fan el mal perquè no tenen bons exemples, no han conegut el meu Fill. El bé, que és silenciós i es difon a través de les ànimes pures, és la força que sosté el món. Hi ha molt de pecat, però també hi ha amor. El meu Fill m’envia a vosaltres a mi, la mateixa Mare per a tots, per ensenyar-vos a estimar i perquè comprengueu que sou germans. Us vol ajudar. Apòstols del meu amor, el meu Fill en té prou amb un desig viu de fe i d’amor, ell ho acceptarà; però n’heu de ser dignes, tenir bona voluntat i el cor obert. El meu Fill entra als cors oberts. Jo, com a Mare, desitjo que pugueu conèixer el millor possible el meu Fill, Déu nat de Déu, que conegueu la grandesa del seu amor, del que teniu tanta necessitat. Ell ha pres sobre si mateix els vostres pecats i ha obtingut la redempció per vosaltres. A canvi us ha demanat que us estimeu els uns als altres. El meu Fill és amor. Ell estima tots els homes sense distinció, tots els homes de tots els països, de totes les nacions. Si visquéssiu, fills meus, l’amor del meu Fill, el seu Regne ja seria a la terra. Per això, apòstols del meu amor, pregueu, pregueu perquè el meu Fill i el seu amor estiguin el més a prop de vosaltres possible, perquè sigueu exemples d’amor i que ajudeu tots aquells que no han conegut el meu Fill. No oblideu mai que el meu Fill, u i tri, us estima. Estimeu els vostres pastors i pregueu per ells. Moltes gràcies”.