Missatge de 2 d’agost de 2019

“Estimats fills, gran és l’amor del meu Fill! Si coneguéssiu la grandesa del seu amor, no deixaríeu d’adorar-lo i de donar-li gràcies. Ell està sempre viu amb vosaltres en l’Eucaristia, perquè l’Eucaristia és el seu Cor. L’Eucaristia és el cor de la fe. Ell no us ha abandonat mai, fins i tot quan heu procurat d’allunyar-vos d’Ell, Ell no s’ha allunyat de vosaltres. Per això el meu Cor matern està feliç quan veig que, plens d’amor, torneu a Ell; quan veig que aneu cap a Ell pel camí de la reconciliació, de l’amor i de l’esperança.

El meu Cor matern sap que quan empreneu el camí de la fe sou com brots, com plançons; però amb la pregària i el dejuni esdevindreu fruits, sereu les meves flors, els apòstols del meu amor. Sereu portadors de llum i il·luminareu tots el qui estan al vostre voltant amb amor i saviesa.

Fills meus, com a Mare us demano: pregueu, reflexioneu, contempleu.

Tot allò que us succeeix de bell, de dolorós, d’alegre i de sant us fa créixer espiritualment, fa que el meu Fill creixi en vosaltres. Fills meus, abandoneu-vos a Ell, cregueu en Ell, confieu en el Seu amor. Que Ell sigui el vostre guia! Que l’Eucaristia sigui el lloc on alimenteu la vostra ànima per tot seguit difondre l’amor i la veritat, ser testimonis del meu Fill. Us en dono gràcies!”