Missatge de 2 de juliol de 2018

“Estimats fills, sóc la Mare de tots vosaltres, per tant no tingueu por, que jo escolto les vostres pregàries. Sé que em busqueu i per això prego al meu Fill per vosaltres; el meu Fill que està unit al Pare Celestial i a l’Esperit Consolador, el meu Fill que condueix les ànimes cap al Regne d’on Ell ha vingut, el Regne de la pau i de la llum.

Fills meus, us ha estat donada la llibertat d’escollir. Jo, com a Mare, us demano que feu servir la llibertat per al bé. Vosaltres que teniu una ànima pura i senzilla, enteneu i sentiu dins vostre quina és la veritat, encara que algunes vegades no comprengueu les paraules.

Fills meus, no us allunyeu de la veritat i la vida veritable perseguint falsedats. Amb una vida en la veritat, el Regne del Cel, el Regne de l’amor, de la pau i de l’harmonia entra en els vostres cors. Aleshores, fills meus, no existirà l’egoisme que us allunya del meu Fill, sinó que hi haurà amor i comprensió envers el proïsme.

Per això recordeu, us ho repeteixo novament: pregar també significa estimar els altres, el proïsme, i donar-vos a ells. Estimeu i doneu en el meu Fill, i Ell obrarà en vosaltres i per a vosaltres.

Fills meus, penseu constantment en el meu Fill, estimeu-lo immensament i tindreu la veritable vida, que serà per l’eternitat. Moltes gràcies, apòstols del meu amor.”