Missatge de 2 d’agost de 2011

“Estimats fills, avui us convido a renéixer en la pregària per a què sigueu amb el meu Fill, mitjançant la intercessió de l’Esperit Sant, un poble nou. Un poble que sap perfectament que si perd a Déu es perd a si mateix. Un poble que,  malgrat tots els patiments i proves, troba refugi en Déu. Us convido a reunir-vos en la família de Déu i a enfortir-vos amb el poder del Pare. Fills meus, tot sols no podeu aturar el mal que vol regnar i destruir el món. Ara bé, mitjançant la voluntat de Déu, tots plegats amb el meu Fill, podeu canviar-ho tot i guarir el món. Us convido a pregar amb tot el cor pels vostres pastors, car és el meu Fill qui els ha triat. Us estic agraïda!”