Missatge anual del 25 de juny de 2016 a la Ivanka

La Ivanka Ivankovic va tenir aparicions diàries fins el 7 de maig de 1985. Des d’aleshores té una aparició anual el dia 25 de juny de cada any, que coincideix amb l’aniversari de les Aparicions.

Aquest any l’aparició ha durat 4 minuts.

La Mare de Déu ha donat el missatge següent: “Fills meus, pregueu, pregueu, pregueu”. La Mare de Déu estava alegre i ha beneït tothom amb la seva benedicció maternal.