Meditació del Pare Jozo sobre el missatge del 25 de Novembre de 2009

Missatge de Maria Reina de la Pau a Medjugorje el 25 de novembre de 2009

Estimats fills! En aquest temps de gràcia, us convido a tots a renovar la pregària a les vostres famílies. Prepareu-vos amb alegria per la vinguda de Jesús. Fillets, que els vostres cors siguin purs i acollidors, perquè l‘amor i l’escalfor arribin a través vostre a tots els cors que estan allunyats del Seu amor. Fillets, sigueu les meves mans esteses, mans d’amor per a tots aquells que s’han perdut, que no tenen ni fe ni esperança. Gràcies per haver respost a la meva crida!

Sovint hem sentit a parlar que l’Església proclama un any de gràcia, o també dels llocs on es pot obtenir, per mitjà de la pregària, de gràcies especials. Certament existeixen temps de gràcia i llocs de gràcia. El temps d’Advent és un temps de gràcia per a l’Església. Durant aquest temps, per mitjà de la pregària, el dejuni i els sagraments, l’Església concedeix gràcies especials. A l’Advent, l’Església sencera és cridada a esperar, vetllant el Rei que ve, és cridada a esperar Jesús. Per tal que el Nadal sigui una trobada beneïda i alegre amb Nostre Senyor, la Reina de la Pau ens convida a la pregària en família. Per què? El Nadal és una festa familiar i no hi ha experiència del Nadal sense la família cristiana i l’Església. El Nadal no és un esdeveniment privat sinó un do a la família. La família és cridada, a través de les misses matutines i els sagraments, a purificar els cors i omplir-los d’amor, perquè siguin dignes de la vinguda de Crist. Tenir el cor pur per a Jesús no és una bajanada abstracta sinó la praxis diària. Avui, malauradament, molts han oblidat el camí de l’Amor i la preparació cristiana per al Nadal. La Mare de Déu ens demana que aconseguim, per mitjà de la pregària i el dejuni, la seva conversió. Ens demana que siguem les seves mans esteses, les mans d’amor que sàpiguen recollir els cors i les ànimes perdudes per portar-los a Jesús, les quals han perdut tota esperança, fe i caritat. Com ajudar-los a retrobar la felicitat i la pau perdudes? La Mare de Déu ens diu que aquests missatges es poden donar, sens dubte, mitjançant els Seus apòstols, és a dir, nosaltres, els quals amb la nostra pròpia vida en sabem donar testimoni. Som, al capdavall, les seves mans maternals, aquelles que porten el remei, el consol, l’esperança, l’alè… Responguem a la crida de la Mare. Que aquest Advent sigui un temps joiós de gràcia per a tots i cadascun dels homes!

Aquest mes demanarem per les següents intencions:

1. Per totes les famílies cristianes, perquè renovin la seva pregària. Demanarem pel nostre grup de pregària, perquè siguem un cor amb la Mare i que estiguem units en la pregària per a la conversió del món.

2. Per les vocacions sacerdotals i religioses. Demanarem pels sacerdots, perquè amb paciència i amb amor s’acostin als penitents, en els quals hi reconeguin el germà i el pròxim.

3. Pels vidents i per a tots els pelegrins que busquen Jesús, perquè el trobin a Medjugorje.

Germandat de la Visitació