Meditació del Pare Jozo sobre el missatge del 25 de maig de 2009

Missatge de Maria Reina de la Pau a Medjugorje el 25 de maig de 2009

Estimats fills! En aquest temps us convido a tots a pregar per la vinguda de l’Esperit Sant sobre cada criatura batejada, per tal que us renovi a tots i us condueixi pel camí de la vostra fe, a vosaltres i a tots aquells que es troben lluny de Déu i del Seu amor. Estic amb vosaltres i intercedeixo per vosaltres davant l’Altíssim. Gràcies per haver respost a la meva crida!

PREGUEU PER LA VINGUDA DE L’ESPERIT SANT

Jesús, abans de l’Ascensió, digué als seus deixebles que no marxessin de Jerusalem sinó que esperessin la Promesa del Pare, ja que rebrien la força de l’Esperit Sant i serien els seus testimonis, no només a Jerusalem, sinó també a tots els confins de la terra. I dit això, Jesús fou alçat al Pare (Fets 1,4-9). Els deixebles i els apòstols es preparaven per aquesta vinguda amb l’oració. No estaven sols. Amb ells hi havia Maria, la mare de Jesús. De tots els presents, només Ella tenia la plenitud de l’Esperit Sant que la va cobrir en la concepció de Jesús, el qual segurament alenava damunt dels deixebles a fi que no tinguessin por, mentre els animava a l’oració perseverant. Abans de la vinguda de l’Esperit Sant, els apòstols i els deixebles eren temorencs, tenien por. Quan va davallar sobre d’ells, varen canviar, i de deixebles atemorits es van convertir en testimonis valents de Crist., tot donant testimoni del que van veure i van sentir durant el temps que van romandre amb Jesús. El foc de l’amor i de la veritat que s’encén en ells, els anima a començar immediatament l’anunci de la Bona Nova.

En el missatge del 25 de maig de 2009, la Nostra Senyora ens convida també a pregar per la vinguda de l’Esperit Sant sobre cada criatura batejada. Nosaltres, en el bateig, ens vàrem fer fills de Déu i vàrem entrar en la comunió amb Jesús i amb la seva obra redemptora. La Nostra Senyora ens convida a l’oració, perquè l’oració és el mitja pel qual els nostres cors s’obren a fi que hi pugui actuar l’Esperit de Déu. Tota obertura a l’Esperit Sant ens porta a una renovació espiritual de la vida i ens empeny a donar testimoni de la nostra fe. Nosaltres, els cristians, estem cridats a ser portadors del missatge i de la Paraula de Déu en aquest món i a proclamar les obres de l’amor de Déu. En això ens ajuda Maria, la nostra mare i intercessora, la qual és la mestra de l’oració a l’Esperit Sant. Preguem, juntament amb Maria, per a què l’Esperit de la Veritat i de l’Amor ens sàpiga obrir al altres i, alhora ens ensenyi com enfortir-nos per a que puguem viure una vida nova segons la voluntat de Déu.

Demanarem:

1. Per la Santa Església Catòlica i els seus pastors, perquè guiats per l’Esperit Sant, portin la Bona Nova a tots els confins de la terra.

2. Pel pare Jozo, per tots els directors espirituals i per tots els membres de la germandat de la “Visitació”, per a què visquem la nostra fe i els dons de l’Esperit, i així siguem testimonis de l’amor de Crist al món.

3. Pels cristians apartats i pels que no estan batejats, per a què Déu, amb el seu amor, els porti a la comunió de l’Església.