Meditació del Pare Jozo sobre el missatge del 25 de juliol de 2009

Missatge de Maria Reina de la Pau a Medjugorje el 25 de juliol de 2009

Estimats fills! Que aquest temps sigui per a vosaltres un temps de pregària. Gràcies per haver respost a la meva crida!”

Ens trobem davant d’un breu missatge de la Mare de Déu i tal vegada ens intriga més la seva brevetat que la pròpia crida. Però si pensem una mica més a fons, reconeixerem que en aquest missatge hi són inclosos tots els missatges que la Reina de la Pau ha donat els últims 28 anys.

És evident que, ni després de tant de temps, hem entès la importància i la finalitat de la pregària. Per alguns, la pregària s’ha convertit en una fórmula memoritzada que reciten sense ser conscients de la importància i la bellesa de les seves paraules. Per d’altres, la pregària s’ha convertit en una obligació, que compleixen en un temps exactament determinat i amb un ritual ben arrelat. I també hi ha aquells per a qui la pregària ha arribat a ser una càrrega, fet que els ha convertit, alhora, en una càrrega per als altres, ja que no viuen el que preguen. La Mare de Déu parla del “temps de pregària”. Ens convida, doncs, a què aconseguim que cada moment del dia esdevingui un temps de pregària.

No podem reflexionar sobre aquesta crida sense definir el que realment és la pregària.

– La pregària és la recerca de Déu.

– La pregària és el diàleg amb Déu.

– La pregària és l’entrega a Déu.

– La pregària és la consagració a Déu (d’un mateix i dels altres).

– La pregària és l’amistat amb Déu.

– La pregària és la convivència amb Déu.

– La pregària és el càntic a Déu.

– La pregària és el magníficat de Déu.

– La pregària és “omplir les tines buides” com a Canà, i Jesús fa el miracle.

– La pregària és el “lloc i el temps” de la transfiguració – el Tabor.

La crida “que aquest sigui el temps de pregària”, és la crida a què visquem el nostre temps amb Déu, submergits en Ell. I vivint l’experiència de la trobada amb Ell, ens convertim en benedicció per als altres. El cristià és un home feliç, perquè té alguna cosa per donar! Som cridats a reconfortar els cansats, a consolar els afligits, a embenar els malalts, a alimentar els famolencs… Per poder respondre a aquesta crida hem de pregar, omplir el nostre temps amb Déu i amb les abundants benediccions que ens dóna. Cercant-lo és com introduïm a Déu en el temps i en l’espai de la nostra generació i així la gent queda beneïda. Cercant-lo és la manera de quedar il·luminats i convertir-nos en fars a fi d’ensenyar el Camí recte.

Les nostres intencions per aquest mes són:

1. Preguem pel do d’un cor pur i obert, perquè Déu pugui habitar-hi.

2. Preguem pels dons de l’Esperit necessaris per a poder viure la Bona Nova i explorar amb alegria el temps que vivim.

3. Preguem pels joves que s’han reunit al Festival de Joves de Medjugorje. Preguem perquè ells siguin l’exèrcit de Maria i els alegres seguidors de Crist per tal que testimoniïn que en el nostre temps es pot ser deixeble i testimoni de Jesús.

Germandat de la Visitació