Meditació del Pare Jozo sobre el missatge del 25 d’agost de 2009

Missatge de Maria Reina de la Pau a Medjugorje el 25 d’agost de 2009

Estimats fills! Avui us convido una altra vegada a la conversió. Fillets, no sou prou sants i no irradieu santedat als altres, per això: pregueu, pregueu, pregueu i treballeu en la conversió personal per arribar a ser signes de l’amor de Déu per als altres. Estic amb vosaltres i us guio cap a l’eternitat que tots els cors han d’anhelar. Gràcies per haver respost a la meva crida”!

La crida a la conversió, que és la condició prèvia a la santedat amb què està proclamat aquest missatge, ja la coneixem d’abans. Quan els deixebles discuteixen amb Jesús sobre qui és el més gran al Regne de Déu, Ell els diu que els més grans són els convertits i que la conversió és la primera condició per a la convivència amb Jesús al Regne de Déu. Fa 28 anys que la Mare de Déu ens crida a la conversió. Només en la pregària podem comprendre i acceptar-la, ja que justament en la pregària i en la trobada amb Jesús, és on realment copsem la necessitat del canvi del nostre ésser i de la unió amb Jesús. Convertir-se vol dir tornar a l’ànima, a l’ésser, a la imatge que Déu m’ha creat; i aquesta no és altra que la imatge de la santedat. Sigueu sants perquè jo sóc Sant, dirà Jesús. I la seva crida ha de ser una inspiració permanent en nosaltres.

Avui l’Església celebra Santa Mònica, la qual amb el seu amor maternal i gràcies a la pregària va obtenir la conversió del seu fill Sant Agustí, a qui venerem. Per aconseguir la santedat s’ha de pregar. Aquest és el reflex de la nostra existència espiritual amb Jesús. Hem d’escoltar i acceptar, amb responsabilitat, aquest missatge amb què la Mare ens convida a la conversió; perquè, mentre no ens convertim, no ens podrem ocupar de de la conversió dels altres ni ser el signe de l’amor de Déu al món.

Per tant, aquest mes, pregarem per les següents intencions:

1. Pel do de la conversió personal.

2. Pel do de l’obertura a Jesús i als impulsos de l’Esperit Sant.

3. Pel do de la pregària, perquè tots els membres de la nostra família de pregària siguin avui l’exèrcit de Maria, el qual aconseguirà, amb el rosari a la mà i per mitjà de la pregària, la pau i la benedicció del món sencer.

Germandat de la Visitació