Meditació del Pare Jozo sobre el missatge del 25 d’abril de 2010

Missatge de Maria Reina de la Pau a Medjugorje el 25 d’abril de 2010

“Estimats fills, en aquest temps en què pregueu i demaneu la meva intercessió d’una manera especial, fillets, us invito a pregar per tal que, a través de les vostres pregàries, pugui ajudar a obrir-se als meus missatges tants cors com sigui possible. Pregueu per les meves intencions. Estic amb vosaltres i intercedeixo davant el meu Fill per cadascun. Gràcies per haver respost a la meva crida.”

Estimats adoradors de la Reina de la Pau: aquest és el temps en què en les nostres pregàries hauríem de recordar d’una manera especial la nova comissió que ha assumit la responsabilitat de Medjugorje. Aquesta tasca tan delicada i tan responsable requereix pregària especial i guia de l’Esperit Sant. La nostra família de pregària ha crescut a l’escola de pregària de Nostra Senyora. Per la nostra experiència coneixem el poder i la força que té la pregària. Constantment en veiem i trobem els fruits miraculosos. Medjugorje només ha confirmat les meravelles que la pregària confiada i persistent poden fer.

Amb els seus Missatges, la Reina de la Pau ens ha anat educant persistentment i ens ha anat instruint d’una manera maternal, i també ho fa així en aquest missatge, on ens diu: “Pregueu perquè a través de les vostres pregàries pugui ajudar-vos a fer que el major nombre de cors possibles s’obrin als meus missatges.”

Això és important perquè els missatges són una nova manera de viure. Els missatges pels que un mateix decideix viure i posar en pràctica, ens canvien a nosaltres i el nostre entorn. Qui decideix acceptar els missatges de pregària comença una nova vida amb Déu. Això vol dir que cada dia té una estona per a una trobada amb Déu. Com a conseqüència d’aquest encontre, un es torna més alegre i ric en totes les gràcies.

L’home que accepta els missatges de Nostra Senyora deixa de ser egoista, tancat. Reconeix les necessitats dels altres. Totes les persones són, per a ell, els seus germans, als quals té alguna cosa per donar. I actualment hi ha tanta gent sola, rebutjada i desil·lusionada. A vegades no sabem com ajudar-los. Nostra Senyora ens dóna la resposta: “Jo els ajudaré mitjançant la vostra pregària”.

Els missatges de Nostra Senyora no són una cosa sense importància, notícies curtes, anècdotes, intimidacions o alguna cosa semblant. No són material de propaganda que difonem amb entusiasme. Els missatges sempre són una força nova per a la nostra vida que continua. Si desitgem seguir alegrement en el nostre camí de la vida, estem protegits amb Nostra Senyora. No tenim por de com hem de seguir.

No ens pensem que és més fàcil per als qui no han acceptat mai els seus missatges. Ens assemblem a un alpinista que ha decidit escalar el cim d’una muntanya. La pujada normalment és dreta però ell té l’equip i el material necessaris. Fa el que tots fan, i especialment el que fan els líders de l’expedició. El camí està visiblement marcat i l’alpinista s’aferra a les indicacions i al camí. Finalment, amb perseverança, experimentarà la satisfacció i l’alegria del conqueridor del cim.

Els missatges de Nostra Senyora no necessiten discussions o teories; més aviat s’han de portar a terme amb dedicació i humilitat i posar-los a la pràctica. Per aquesta raó, cada festa a Medjugorje i cada peregrinació són per a nosaltres una ascensió joiosa al cim assenyalat per un missatge concret. No ens molesten les multituds de peregrins, ans al contrari, ens omplen de plaer i d’alegria. Sentim com si tots haguéssim escalat aquell cim – i el nom d’aquest cim és Pau, Benedicció.

La crida a la pregària per les intencions de Nostra Senyora ha estat present des del principi. Recordem com n’és de present la intenció en resar el rosari per a les intencions de Nostra Senyora. Aquesta intenció inclou totes les intencions que se’ns podrien oblidar i les que mai pensaríem o abraçaríem. De fet, això significa que hem de tornar, una vegada i una altra, als missatges i a la seva saviesa. Llegir els missatges cada dia significa entrar en l’esperit del moviment de Medjugorje i decidir-se a perseverar diàriament fins als cims miraculosos de la conversió del cor.

I finalment la nostra bona i persistent Mare i Reina de la Pau ens anima amb les seves paraules: “Estic amb vosaltres i intercedeixo per cadascun de vosaltres”.

Necessitem tant, aquesta intercessió! És així, sempre sorprenent, com la intervenció a Canà de Galilea. “Fill, no tenen més vi!” I què ens falta a nosaltres, els Seus fills? Què és el que ens desconcerta avui, que no ens deixa tenir alegria i pau? Hi ha tanta gent que intenta resoldre els seus problemes socials i econòmics de cada dia, dels quals no en som culpables. I són com un ocellet, incapaç de desenredar-se del nus on es troba presoner. Com més es vol desfer i intenta alliberar-se’n, més embolicat queda. On és la sortida? Ella, la nostra segona Mare, ens l’està ensenyant i oferint. Hem de creure qualsevol cosa que Ella ens digui. El maig és el mes de Maria i el nostre mes. Renovem, amb el nostre cor, les devocions i pregàries a la Reina de la Pau. Donem un bon exemple als altres amb la nostra manera d’actuar i amb la pregària diària. Que la seva intercessió i la benedicció de Déu ens acompanyin en aquest camí.

Aquest mes pregarem per les següents intencions:

1 . Per les intencions de Nostra Senyora. Especialment perquè la major quantitat de cors possible s’obrin als Seus missatges. Preguem perquè la gent torni a la pregària diària en família, als sagraments, al dejuni i a la lectura de la Bíblia.

2 . Preguem per tots els peregrins que vénen a Medjugorje, perquè trobin les gràcies i compleixin la seva missió com a cristians, com apòstols en aquest món.

3 . Preguem per tots els responsables de Medjugorje, que l’Esperit Sant els il·lumini i els guiï perquè amb la seva tasca responsable puguin ajudar tots els peregrins, i que l’Església reveli la voluntat de Déu i l’accepti.