Comentari dels missatges de Nadal de la Mare de Déu Reina de la Pau pel P. Francisco Verar

Missatge de 25 de desembre:

“Estimats fills! Amb gran alegria avui us porto el meu Fill Jesús perquè Ell us doni la seva pau. Obriu els vostres cors, fills meus, i estigueu alegres per tal de poder-la acollir. El Cel està amb vosaltres i lluita per la pau en els vostres cors, a les famílies i al món; i vosaltres, fills meus, amb les vostres pregàries, ajudeu perquè així sigui. Us beneeixo amb el meu Fill Jesús i us convido a no perdre l’esperança; que la vostra mirada i el vostre cor estiguin sempre dirigits cap al Cel i l’eternitat. D’aquesta manera estareu oberts a Déu i als seus plans. Gràcies per haver respost a la meva crida”

Estimats germans: Feliç Any del Senyor 2017!

Tinguem present que aquest any que hem començat és un any marià: celebrem 100 anys de la primera aparició de la Mare de Déu a Fàtima, 175 anys des que es va aparèixer a Roma al jueu Alfons Ratisbona i 175 anys del descobriment del Tractat de la Verdadera Devoció a la Mare de Déu de Sant Lluís Maria de Montfort. Per altra banda, el proper 25 de juny celebrarem 36 anys de la primera aparició de la Mare de Déu a Medjugorje. Falten 4 anys per fer-ne 40, que tindran un gran significat bíblic. Per tant, els últims missatges que ens ha donat la Mare han de considerar aquests esdeveniments.

Medjugorje és una renovació espiritual constant per als temps que vivim, tal com ho és el magisteri del Papa Francesc; la Nau de Pere ancorada en dues columnes per davant de les adversitats; o bé l’Aeronau que viatja recolzada en les dues immenses ales que la sostenen: Pere i Maria.
També aquest any la Mare de Déu ha complert la seva promesa d’aparèixer-se a en Jakov per Nadal. Es va aparèixer amb el Nen Jesús acabat de néixer. També va passar així amb la Marija, més tard, perquè la primera aparició va ser la d’en Jakov. La Mare va dir:

“Estimats fills! avui, en aquest dia de gràcia, us convido de manera especial a pregar per la pau. Fills meus, jo he vingut aquí com a Reina de la Pau, i us he convidat a pregar per la pau moltes vegades. Però els vostres cors estan inquiets, el pecat no us deixa obrir-vos completament a la gràcia i a la pau que Déu desitja donar-vos. Viure la pau, fills meus, significa en primer lloc tenir pau en els vostres cors i abandonar-vos totalment a Déu i a la seva voluntat. No busqueu la pau i la felicitat en les coses d’aquest món, perquè tot això és passatger. Esforceu-vos per la misericòrdia i la pau veritable que només ve de Déu; només així els vostres cors s’ompliran d’alegria sincera i només així podreu esdevenir testimonis de pau en aquest món inquiet. Jo sóc la vostra Mare i intercedeixo davant del meu Fill per cada un de vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida”

En aquest primer missatge, la Mare va convidar a pregar per la pau tal com ho ha fet incomptables vegades des que s’apareix a Medjugorje. Podríem dir que la pregària per la pau és sempre el missatge més urgent i la pregària més urgent. Talment va passar a Fàtima. La Mare vol que en aquest començament d’any es consideri aquesta intenció. Tots plegats sabem que els vents de guerra que han castigat l’any que hem deixat enrere, han deixat 90.000 morts a causa de la seva fe en Jesucrist i, per altra part, només a Espanya hi han hagut més de 90.000 avortaments provocats. Només amb aquests dos fets ja ens hem de prendre seriosament el que la Mare de Déu ens demana. Però també es pot considerar la situació de Cuba, Veneçuela, Mèxic, Síria, ambdues Corees, Iraq… El Papa està preocupat per l’espiral de violència que creix; i aquesta mateixa preocupació la té Maria. Per tant, la resposta està en la pregària. Si volem un món en pau, hem de pregar més. Recordem que Maria va venir al món com a Reina de la Pau. Aleshores, el programa del Cel a través de Medjugorje és un programa de pau per al món. Maria va dir:

“Estimats fills! avui, en aquest dia de gràcia, us convido de manera especial a pregar per la pau. Fills meus, jo he vingut aquí com a Reina de la Pau, i us he convidat a pregar per la pau moltes vegades. Però els vostres cors estan inquiets,” Per tant, hem d’escoltar a Maria i obeir-La.

Ella també ens diu com ho hem de fer perquè la pregària per la pau sigui eficaç: “el pecat no us deixa obrir-vos completament a la gràcia i a la pau que Déu desitja donar-vos. Viure la pau, fills meus, significa en primer lloc tenir pau en els vostres cors i abandonar-vos totalment a Déu i a la seva voluntat. No busqueu la pau i la felicitat en les coses d’aquest món, perquè tot això és passatger. Esforceu-vos per la misericòrdia i la pau veritable que només ve de Déu; només així els vostres cors s’ompliran d’alegria sincera i només així podreu esdevenir testimonis de pau en aquest món inquiet.”

Fixem-nos-hi bé que aquest missatge és fonamental per a tots els medjugorjans. La Mare està subratllant allò que és essencial de la seva visita i la raó per la qual els seus plans no es realitzen: no es pot pregar eficaçment per la pau amb el pecat al cor i buscant la felicitat en el que el món ens ofereix. Per tant, el missatge és una crida a la conversió del cor i a buscar la pau, en comptes d’allò que el món ofereix. La Mare vol que ens entreguem totalment a Déu i que seguim la Seva voluntat. Aquest és el programa a l’inici de l’any. Els altres missatges vénen a reforçar i explicar allò essencial de la crida a la conversió del cor per ser instruments de pau.

Cal observar que en el segon missatge que va venir a través de na Marija, la Mare va dir:

“Estimats fills! Amb gran alegria avui us porto el meu Fill Jesús perquè Ell us doni la seva pau. Obriu els vostres cors, fills meus, i estigueu alegres per tal de poder-la acollir. El Cel està amb vosaltres i lluita per la pau en els vostres cors, a les famílies i al món; i vosaltres, fills meus, amb les vostres pregàries, ajudeu perquè així sigui. Us beneeixo amb el meu Fill Jesús i us convido a no perdre l’esperança; que la vostra mirada i el vostre cor estiguin sempre dirigits cap al Cel i l’eternitat. D’aquesta manera estareu oberts a Déu i als seus plans. Gràcies per haver respost a la meva crida”.

Aleshores, en aquest segon missatge apareix clarament, per segona vegada, la urgència de la pau que sol·licita Maria i la oposició que fa el pecat en el cor de l’home. Diu Maria: “El Cel està amb vosaltres i lluita per la pau en els vostres cors, a les famílies i al món; i vosaltres, fills meus, amb les vostres pregàries, ajudeu perquè així sigui.” Així és que, per tal que la pau regni en el món sencer, primer ha de regnar al cor de l’home i a les famílies. El Cel lluita per aquesta pau i a través d’ella ha de regnar al món sencer. Per tant és una crida a la conversió del cor: posar-hi Jesús en primer lloc, i després pregar per la pau del món sencer.

En el missatge a la Mirjana a la Creu Blava, el segon dia de l’any 2017, la Mare va dir:

“Estimats fills, el meu Fill va ser font d’amor i de llum, quan a la Terra va parlar al poble de tots els pobles. Apòstols meus, seguiu la seva llum. Això no és fàcil: heu de ser petits, heu d’aprendre a fer-vos més petits que els altres, i amb l’ajuda de la fe, omplir-vos del Seu amor. Ningú a la terra, sense fe, no pot viure una experiència miraculosa. Jo estic amb vosaltres; em manifesto a vosaltres amb aquestes vingudes, amb aquestes paraules; desitjo testimoniar-vos el meu amor i la meva preocupació maternal. Fills meus, no perdeu el temps fent preguntes a les que mai no rebreu resposta: al final del vostre viatge terrenal, el Pare Celestial us les donarà. Recordeu sempre que Déu ho sap tot, Déu veu i Déu estima. El meu estimadíssim Fill il·lumina les vides i dispersa les tenebres. El meu amor matern, que em porta a vosaltres, és indescriptible, misteriós però real. Jo expresso els meus sentiments cap a vosaltres: amor, comprensió i afecte maternal. De vosaltres, apòstols meus, busco les roses de la vostra pregària, que han de ser obres d’amor; aquestes són, per al meu Cor maternal, les pregàries més preuades i jo les presento al meu Fill que ha nascut per vosaltres. Ell us veu i us escolta; nosaltres sempre estem a prop vostre. Aquest és l’amor que crida, uneix, converteix, esperona i omple. Per això, apòstols meus, estimeu-vos sempre els uns als altres, però sobretot estimeu el meu Fill: aquest és l’únic camí cap a la salvació i cap a la vida eterna. Aquesta és la meva pregària preferida que m’omple el cor d’un perfum de roses magnífic. Pregueu, pregueu sempre pels vostres pastors, perquè tinguin la força de ser la llum del meu Fill. Us en dono gràcies!”

Allò essencial d’aquest missatge és sempre la conversió a Jesucrist: el que ens havia dit en el missatge anterior. Ens demana que seguim la Seva Llum, i ens diu que per aconseguir-ho: “heu de ser petits, heu d’aprendre a fer-vos més petits que els altres, i amb l’ajuda de la fe, omplir-vos del Seu amor”. És una nova crida a la minoritat evangèlica que tant ha destacat la Mare de Déu en els seus missatges.
Quan aquests dies veiem els pessebres, hem de recordar que qui primer ens dóna exemple de petitesa és el mateix Jesús; en acabat, la seva Mare i Sant Josep. Sense la petitesa evangèlica no hi ha Nadal, però tampoc hi ha conversió a Jesucrist. Aleshores, la Mare fa una crida a pregar per la pau i clama cap a buscar la humilitat i a treballar per ella.

Diu: “heu de ser petits, heu d’aprendre a fer-vos més petits que els altres, i amb l’ajuda de la fe, omplir-vos del Seu amor”. De la mateixa manera també es subratlla que l’espiritualitat de Medjugorje no està basada només en 5 “pedretes”, sinó en moltes més. La Mare fa memòria avui d’una altra “pedreta” que molta gent oblida: la petitesa; ser més petits que els altres, passar desapercebuts, no buscar protagonismes, afalacs, fama, honors, posicionaments, llocs, distincions… Penso que no hem de fer de Medjugorje una “devoció a la carta”; com fem amb un menú en un restaurant: “trio allò que m’agrada”. NO! Cal prendre tot el que la Mare diu i evitar de caure en la “devoció a la carta”, triar allò que m’agrada de Medjugorje i allò que no, ho descarto com es fa sovint amb el dejuni. No es pot fer amb la humilitat; seria un gravíssim error devocional.

Després esmenta: “Jo estic amb vosaltres; em manifesto a vosaltres amb aquestes vingudes, amb aquestes paraules; desitjo testimoniar-vos el meu amor i la meva preocupació maternal”. En aquesta part del missatge no demana res, ans al contrari, estimula els seus fills a sentir-se protegits per Ella, acompanyats per Ella, com passa tot sovint amb els seus missatges. La Mare no para mai de manifestar la seva estima cap als seus fills, encara que ells no l’hi manifestin a Ella.
Després ve quelcom molt important, encarats al racionalisme en el qual molta gent viu; perquè un dels trets de les societats on vivim és el racionalisme: buscar l’explicació de tot.

La Mare diu: “Fills meus, no perdeu el temps fent preguntes a les que mai no rebreu resposta: al final del vostre viatge terrenal, el Pare Celestial us les donarà.” Aquestes preguntes a les que la Mare es refereix són majoritàriament de caràcter existencial: es poden referir a inquietuds personals o bé a la ciència. Això no obstant, cal destacar que la Mare no s’oposa ni al discerniment personal ni a la investigació científica, sinó més aviat a la cerca de l’explicació de tot, que és diferent. És a dir, la Mare vol que visquem una mena de petitesa mental, aprendre a abandonar-se en Déu i deixar de cercar resposta a tot, perquè al final del camí serà Déu qui respondrà a tot plegat. Ell vol que sigui així i hem de respectar la Seva Voluntat.

Posteriorment María diu: “Recordeu sempre que Déu ho sap tot, Déu veu i Déu estima. El meu estimadíssim Fill il·lumina les vides i dispersa les tenebres. El meu amor matern, que em porta a vosaltres, és indescriptible, misteriós però real. Jo expresso els meus sentiments cap a vosaltres: amor, comprensió i afecte maternal.” Amb aquestes paraules la Mare ens exhorta a viure l’abandonament providencial, a confiar en Déu, en Jesús i en Ella, i a pregar perquè la pregaria és la que ens fa creure en l’abandonament i en la confiança en Déu, en Jesús i en Maria. Per tot això, tot seguit dirà:

“De vosaltres, apòstols meus, busco les roses de la vostra pregària, que han de ser obres d’amor; aquestes són, per al meu Cor maternal, les pregàries més preuades i jo les presento al meu Fill que ha nascut per vosaltres. Ell us veu i us escolta; nosaltres sempre estem a prop vostre.” Les roses de la pregària, que han de ser roses d’amor, és el sant rosari (ram de roses) que Maria presenta a Jesús quan el fem amb atenció, amb el cor. La Mare està reforçant els missatges anteriors que parlaven del Rosari. Aleshores, a l’inici de l’any nou, la Mare ens torna a parlar del Rosari, tant és així que aquest any, que és marià, ha de ser també l’Any del sant Rosari, perquè fou l’oració que va destacar més la Mare a Fàtima, com a mitjà per aturar la Primera Guerra Mundial i evitar la Segona.

Posteriorment diu: “Aquest és l’amor que crida, uneix, converteix, esperona i omple. Per això, apòstols meus, estimeu-vos sempre els uns als altres, però sobretot estimeu el meu Fill: aquest és l’únic camí cap a la salvació i cap a la vida eterna. Aquesta és la meva pregària preferida que m’omple el cor d’un perfum de roses magnífic.” Per tant, qui resa el Rosari també ha d’estimar. És impossible separar la pregària de l’amor. Encara més, la pregària que no porta cap a l’amor s’hauria de rebutjar per falsa, perquè la pregària ha de transformar el cor. Per això la Mare ens ho recorda: es prega i es creix en l’amor, amb la finalitat de no caure en el fariseisme, en la pràctica de la falsa devoció. Així doncs, la pregaria més estimada per la Mare és la que porta, com diu Ella mateixa, cap a estimar al pròxim i al Seu Fill.
Al final, tal com fa al missatge del dia dos, la Verge Maria convida a pregar pels pastors de l’Església:

“Pregueu, pregueu sempre pels vostres pastors, perquè tinguin la força de ser la llum del meu Fill.”

Com a conclusió, per tant, la Mare ens demana que preguem per la pau, que preguem també pels pastors. Que no deixem de resar el rosari amb amor, amb el cor. Diu que acollim a Jesús en el nostre cor per tal que siguem eficaçment pau per als altres. Ens demana que desenvolupem la petitesa evangèlica o infància espiritual. Ens demana també que ens abandonem i confiem més en Déu, en Jesús i en Ella, i que no busquem tantes respostes a la vida.
Feliç Any del Senyor i de Maria Reina de la Pau!