Comentari del missatge del 25 de gener de 2017 pel p. Verar

“Estimats fills, avui us convido a pregar per la pau. Pau en els cors, pau a les famílies i pau al món. Satanàs és fort i vol posar-vos a tots contra Déu, fer-vos tornar a tot el que és humà i destruir en els cors tot sentiment cap a Déu i les coses de Déu. Fills meus, pregueu i lluiteu contra el materialisme, el modernisme i l’egoisme que el món us ofereix. Fills meus, opteu per la santedat i jo, amb el meu Fill Jesús, intercedeixo per vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida”.

A la primera part del missatge, la Mare de Déu ens convida a pregar per la pau perquè veu el perill que ens envolta, un perill més gran del que segurament nosaltres podem arribar a veure. Per a alguns fidels hi poden haver d’altres urgències per les quals cal pregar en aquests moments, però per a la Mare de Déu només n’hi ha una: “pregar per la pau“. I precisa: “pregar per la pau als cors, per la pau a les famílies i per la pau al Món“. Per tant aquest és un mes de pregària per aquestes tres intencions. Quan ens posem el sant Rosari a les mans, la Mare de Déu vol que diguem: “resem aquest Rosari per la pau als cors, per la pau a les famílies i per la pau al món sencer”. Això mateix farem en les intencions de la Litúrgia de les Hores, les intencions de les Misses i quan anem a l’Adoració al Santíssim o als grups de pregària. Aleshores podríem dir que la Mare de Déu ens presenta CADA MES UNA INTENCIÓ DIFERENT DE PREGÀRIA PER SER EXECUTADA. Ella sap que cada mes els seus missatges es difonen a través de molts mitjans i són “feina” per als seus fills. Aleshores, hi ha una urgència per l’inici del Centenari de les Aparicions de Fàtima i com a preparació per a la Quaresma del 2017.

A la segona part del missatge, la Mare de Déu ens alerta i ens recorda que hem d’estar alerta davant de l’enemic per antonomàsia contra la pau: Satanàs. Ens diu: “Satanàs és fort i vol posar-vos a tots contra Déu, fer-vos tornar a tot el que és humà i destruir en els cors tot sentiment cap a Déu i les coses de Déu.“. Per tant, aquell qui es decideix de pregar per la pau en les tres dimensions que especifica la Mare de Déu, també es decideix a lluitar contra Satanàs i les seves mentides. Satanàs és fort, o traduït de la llengua croata que va fer servir la Mare de Déu, “és poderós”; i aquesta “força” o “poder” de Satanàs es manifesta en els fidels tot posant-los contra Déu, posant-los envers tot allò que Ell ha revelat, tornant cap a tot el que és humà, buidant el cor de l’home de l’espiritualitat cristiana, i per tant destruir els sentiments cap a Déu i cap a les seves coses. Així doncs, quan mica a mica anem perdent l’interès per Déu i per les seves coses, probablement és per culpa d’una acció directa (però oculta i inadvertida) de Satanàs a les nostres vides. Aleshores, la Mare de Déu remarca que Satanàs és vençut amb la pregària per la pau al cor, a les famílies i al món.

La Mare de Déu també diu: “Fills meus, pregueu i lluiteu contra el materialisme, el modernisme i l’egoisme que el món us ofereix.” Aquesta tercera part del missatge insisteix en d’altres elements tan importants com la pregària per la pau. És a dir, la Mare de Déu parla, a més, d’una lluita que cal afrontar contra tres enemics de la vida espiritual: “el materialisme, el modernisme i l’egoisme que el món us ofereix.” Per tant, cal pregar però també cal lluitar. No n’hi ha prou amb la pregària: la Mare de Déu parla a més a més d’un combat contra el materialisme, el modernisme i l’egoisme, perquè han esdevingut ideologies contemporànies. I Satanàs és darrere de cada una d’elles. Potser algú no pensi així, però la Mare de Déu no pot estar errada.

La Mare de Déu en parla per tal que els seus fills en prenguin consciència i encetin la lluita. Un fill de Maria és un lluitador, un combatent i no es deixa arrossegar ni seduir per aquelles coses que li ofereix el món d’avui. És per això que l’espiritualitat de Medjugorje no es pot resumir en “5 pedretes”, perquè la Mare de Déu no ha resumit mai el seu projecte només en “5 pedretes”. Per tant, en el missatge d’aquest 25 de gener, iniciat en nou any civil, la Mare de Déu convida als seus fills a combatre tres grans tendències del món actual: el materialisme, el modernisme i l’egoisme. Les coses materials es necessiten, però el materialisme és una altra cosa. És posar el que és material com a primer valor per sobre de Déu, del Seu Regne, de Jesucrist… Així mateix passa amb la modernitat. La modernitat en si no és mala cosa, però quan ocupa el primer lloc en el cor és terrible, aparta l’home de Déu. La Mare de Déu no està en contra del que és material ni del que és modern, sinó només quan aquestes coses esclavitzen l’home i es transformen en ideologies per causa de l’egoisme. Aleshores són un perill perquè separen l’home del Creador, de la llum, de la Veritat de Jesucrist. Quan l’ésser humà posa al seu cor el materialisme i el modernisme, fàcilment desplaça a Déu de la seva vida. Aquest és el perill. Aleshores, de la mateixa manera que els vicis allunyen l’home de Déu (l’alcohol, la droga, l’adulteri, els jocs de l’atzar…) també ho fan el materialisme i el modernisme a causa de l’egoisme de cadascú. Són esclavituds noves que la Mare de Déu denota.
En la quarta part del missatge, la Mare de Déu convida una altra vegada a quelcom d’interessant, a una opció de vida: “decidir-se per la santedat“. Qui segueix els missatges de la Mare de Déu o és devot de Maria Reina de la Pau i no es decideix per la santedat, no ha entès res. La Mare de Déu ens fa veure a tots plegats que la santedat no és un do que Déu concedeix a uns quants sinó UNA DECISIÓ PERSONAL. Novament cal puntualitzar que qui viu les “5 pedretes” i no es decideix per la santedat podria ser un fariseu medjugorià, perquè la Mare de Déu no ve del Cel per “5 pedretes” sinó perquè els seus fills es decideixin per viure la santedat. Pot passar que hi hagi gent que segueixi Medjugorje però no els interessi ser sants; aleshores la Mare de Déu corregeix aquesta mentalitat. Més important que viure els missatges per separat, és decidir-se per la santedat. Per tant, s’ha de considerar que la Mare de Déu està cuidant la seva espiritualitat i les possibles desviacions; Ella lluita per la puresa, per la integritat i la transparència dels seus missatges.

Al final, com en altres missatges, ens diu que Ella i el Seu Fill intercedeixen per nosaltres; i també ens afegeix el seu tradicional: “Gràcies per haver respost a la meva crida”.