Missatge de 25 de gener de 2018

“Estimats fills, que aquest temps sigui per a vosaltres temps de pregària per tal que l’Esperit Sant, a través de la pregària, vingui damunt vostre i us doni la conversió. Obriu els vostres cors i llegiu la Sagrada Escriptura a fi que, per mitjà dels testimonis, també vosaltres pugueu ser més a prop de Déu. Fills meus, busqueu sobretot Déu i les coses de Déu i deixeu a la terra les de la terra, perquè Satanàs us atrau a la pols i al pecat. Esteu cridats a la santedat i heu estat creats per al Cel. Per això, busqueu el Cel i les coses celestials. Gràcies per haver respost a la meva crida”.