31/7/2018 – Comença la missió del Vaticà a Medjugorje

22 de juliol de 2018; és un dels dies més importants en la història de la parròquia de Medjugorje.
Després d’haver estat designat com a Delegat Apostòlic per a Medjugorje per el Papa Francesc,  l’Arquebisbe Henryk Hoser va celebrar la Missa del diumenge a l’església de Sant Jaume entre milers de paisans i peregrins.
“Ha sigut increïble”, va afirmar el guia i traductor Miki Musa, que va traduir l’homilia de Monsenyor Huser a l’anglès -que també fou retransmesa a altres llengües-. “Ha estat com un somni poder veure a la persona que ha vingut en nom del Sant Pare, dret allà a l’altar, a Medjugorje.”
Fray Miljenko va presentar a Monsenyor Hoser al poble: “Estimat Arquebisbe Hoser”, va començar Fray Miljenko. “En aquest moment de gràcia, us saludo sincerament en nom de tots els que estem aquí reunits! En nom de la Província Franciscana d’Hercegovina, us desitgem una estada plena de benediccions en la missió que us ha confiat el Sant Pare, el Papa Francesc”.
Hoser va començar la seva homilia saludant a tot el clergat, els locals i els peregrins presents i després va seguir un sermó preciós sobre les raons per venir a Medjugorje com a peregrí.
“Els peregrins venen a Medjugorje de llocs molt llunyans, de 80 països del món, va dir. “La distància significa la immensitat de quilòmetres recorreguts, fa falta una motivació ferma i decidida, així com mitjans de transport per poder fer aquests viatges.
“Però la paraula ‘distància’ també vol dir quelcom més: representa la situació existencial dels molts que s’han distanciat de Déu, de Crist, de la seva Església i de la seva llum que dóna significat a la vida, la dirigeix i li dóna un objectiu digne; i aquesta és la vida que val la pena viure.
“Ara preguntem-nos un qüestió fonamental: Per què ve tanta gent a Medjugorje cada any? Hi ha una resposta clara: venen a trobar-se amb algú, a trobar-se amb Déu, amb Crist, amb la seva Mare. I després descobreixen el camí que els porta a viure en el goig d’habitar a la casa del Pare i de la seva Mare; i finalment descobrir el camí marià com al més vertader i segur. Aquest és el camí de la devoció mariana que hi ha hagut aquí durant molts anys”. Finalment, Monsenyor Hoser va dir: “Així és com es veu la devoció de la gent a Medjugorje: al centre, la Santa Missa, l’Adoració del Santíssim Sagrament i el sagrament de la Reconciliació. I tot això sumat a altres formes de devoció: el Rosari i el Via Crucis, els camins que al principi eren de pedres punxegudes s’han convertit en camins suaus”.
“Segons la meva opinió -va dir Musa-, aquest és el fet més important que ha passat a Medjugorje durant aquests 37 anys, des que el 24 de juny de 1981 van començar les aparicions. Tots estem tan agraïts! Vaig haver d’aturar un moment la meva traducció i respirar fons. Va dir unes paraules tan poderoses!”

El Nunci papal de Bòsnia i Hercegovina, Monsenyor Luigi Pezzuto, va acompanyar a Hoser i va llegir una carta del Papa Francesc anunciant la nova responsabilitat de Hoser a Medjugorje.
Musa va afegir que durant el cant d’entrada de la Missa li va semblar veure el Nunci Papal cantant l’himne de la Mare de Déu de Medjugorje en croata.

Carta del Papa Francesc anomenant Delegat Apostòlic a Medjugorje
Al venerable Germà
Monsenyor Henryk Hoser
L’Arquebisbe Emèrit de Varsòvia – Praga
Seguint la tasca com a Enviat Especial de la Santa Seu per a la parròquia de Medjugorje, que recentment ha complert, i en el desig d’expressar la cura pastoral que aquesta realitat requereix, nomeno a sa Excel·lència com a Delegat Apostòlic amb missió especial per a la parròquia de Medjugorje per un període indefinit, ad nutum Sanctae Sedis, amb l’autoritat, obligacions i d’acord amb les modalitats especificades en el Mandat adjunt a aquest Document.
Convençut que sabreu dur a terme aquesta tasca en l’esperit de cooperació positiva amb totes les parts interessades, quedeu a les meves pregàries i us dono de tot cor la Benedicció Apostòlica.
Al Vaticà a 31 de Maig de 2018, Solemnitat del Cos i la Sang de Jesucrist.
– Papa Francesc
Font: ttp://qopproductions.org/apostolic-visitor-medjugorje/