30/07/2020 – El Poder del Rosari en el Sacerdoci  i la Vida Cristiana

El Sant Rosari és, per excel·lència, la pregària més complerta que tenim a la tradició de l’Església. L’exercici de contemplar els misteris i esdeveniments més importants de la vida de Jesús i Maria a través de la recitació devota de l’Ave Maria constitueix un tresor etern i inesgotable per al creixement espiritual i també una font de gràcies per als qui abracen aquesta pràctica preciosa amb el cor.

N’han estat moltes, les vides transformades profundament per el rés del Sant Rosari, incloent-hi les de sants famosos i figures espirituals. Tot i així, hem d’assenyalar que el poder del Sant Rosari no rau en asseure’s i repetir mecànicament les Ave Maries una vegada i una altra.

Aquesta afirmació seria un error greu. El cor que ha estat transformat per el poder del Sant Rosari és aquell que ha entès la seva essència vertadera i l’ha assumit plenament. L’essència del Sant Rosari, allà on rau tot el seu poder, consisteix a entrar al Cor Immaculat de la Mare de Déu Santíssima, en el més profund del seu ésser, allà on Ella “guardava tot això en el seu cor i ho meditava” (Lluc 2, 19). Resar el Sant Rosari amb el cor és accedir a agafar, amb la Verge Maria, el viatge cap al seu interior, on ens convida a contemplar els misteris i esdeveniments principals de la seva pròpia vida i la del seu Fill, que van portar a l’acompliment de les promeses del Senyor i ens van donar la salvació i la vida eterna. “Recórrer amb Maria les escenes del Rosari,” diu Sant Joan Pau II a la seva carta Rosarium Virginis Mariae, “és com anar a ‘l‘escola’ de Maria per llegir a Crist, per penetrar en els seus secrets, per entendre el seu missatge… [Doncs] ningú com Ella coneix Crist, ningú com la seva mare ens pot introduir a un coneixement profund del seu misteri.”

A Medjugorje, Bòsnia-Hercegovina, la Verge Santíssima, Reina de la Pau, ha establert en el nostre temps la seva escola de santedat, un camí segur, guiat per Ella mateixa, per viure l’Evangeli i l’ensenyança de l’Església amb el cor, i així poder ser transformats per la gràcia i l’acció de l’Esperit Sant, en la imatge viva del seu Fill Jesús. La Reina de la Pau ha donat un lloc de privilegi al rés del Sant Rosari en la seva pedagogia materna de conversió i santedat, doncs convida l’home d’avui a contemplar amb Ella a Crist amb el Sant Rosari, al fons del seu cor, mentre amb els llavis recita les oracions cristianes per excel·lència. Des del principi de les aparicions al 1981, a Medjugorje es resa el Sant Rosari, però a partir del 14 d’agost de 1984, per petició de la Mare de Déu Santíssima, es resen diàriament tres parts del Rosari, és a dir, els Misteris de Goig, els de Dolors i els de Glòria (els de Llum només els dijous). Deu d’aquests quinze misteris serveixen de preparació prèvia a la Santa Missa, mentre que els darrers cinc serveixen d’acció de gràcies per l’Eucaristia en finalitzar la Missa. Podem veure que, en la seva pedagogia, la Nostra Mare ens convida a viatjar amb Ella al seu cor, per contemplar la vida de Jesús, a qui rebem plenament en la seva paraula i en l’Eucaristia durant la Missa. Després ens convida a tornar a contemplar amb Ella a Jesús, a qui ja portem viu al nostre cor, per poder fer viva la Seva Paraula i permetre que el seu amor i gràcia rebuts en la Comunió ens transformin i ens facin un reflex viu d’Ell.

La Verge Santíssima ha emfasitzat l’eficàcia i el poder del Sant Rosari per a la vida espiritual de tots els fidels, doncs els qui assumeixen el compromís amorós d’acompanyar-la i demanar la seva intercessió amb el Rosari, mica a mica experimenten els fruits de les gràcies que Ella aconsegueix a través d’aquesta pregària. El 25 de Gener de 1991 Ella ens deia: “Pregueu perquè a través de la pregària pugueu ser protegits amb la benedicció de la pau de Déu. Déu m’ha enviat a vosaltres per ajudar-vos. Si ho desitgeu, agafeu el Rosari. El Rosari per si sol pot fer miracles al món i a les vostres vides.” Recentment, als missatges del 2 i el 25 de setembre de 2019 va afegir: “Reseu el Rosari cada dia, aquesta corona de flors que m’enllaça directament, com a Mare, als vostres dolors, als vostres patiments, als vostres desitjos i a les vostres esperances…reseu el Rosari i mediteu-ne els misteris, perquè també vosaltres en la vostra vida travesseu alegries i tristeses. D’aquesta manera transformeu els misteris de la vostra vida, perquè la vida és un misteri fins que no la poseu a les mans de Déu.”

A les seves catequesis, la Mare de Déu es mostra en perfecta concordança perfecta amb el pontífex Sant Pau VI, qui en la seva exhortació Marialis Cultus de 1974 ensenyava:

Per la seva naturalesa, el res del Rosari exigeix un ritme tranquil i un recés reflexiu que afavoreixin, a qui prega, la meditació dels misteris de la vida del Senyor, vistos a través del cor d’Aquella que va ser més a prop del Senyor, i que desvelin la seva riquesa insondable… [Aquesta contemplació] per la seva naturalesa, porta a la reflexió pràctica i a una norma de vida estimulant (n.47, 49).

Pel seu gran poder espiritual i per l’abundància de gràcies que es vessen amb el Sant Rosari, la Mare de Déu convida especialment els sacerdots a pregar-lo i a ensenyar els seu fidels a fer el mateix, ja que si el sacerdot és un home de pregària, més fàcilment podrà inspirar a d’altres a resar. El 25 d’agost de 1997, la Reina de la Pau va dir en el seu missatge: “Convido tots els sacerdots, religiosos i religioses a resar el Rosari i a ensenyar a resar-lo als altres. El Rosari és per a Mi, fills meus, quelcom especialment estimat.

Mitjançant el Rosari, obriu el vostre cor i així us podré ajudar.” Tristament, avui molts sacerdots i religiosos han perdut el gust per el Sant Rosari, ja que en molts casos no s’ha ensenyat o no s’han entès la seva riquesa i els seus beneficis per a la vida interior. Per tant, en molts seminaris, cases de formació i parròquies, el seu rés és nul o gairebé inexistent i conseqüentment no s’aprecia ni es promou a les comunitats. En el número 112 del document de la Congregació per al Clero titulat El Do de la Vocació Presbiteral (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis), text clau per a la formació sacerdotal, es llegeix: “Els seminaristes seran convidats a cultivar una devoció autèntica i filial a la Verge Maria, ja sigui a través de la seva memòria en la litúrgia ja en la pietat popular, concretament amb el rés del Rosari i de l’Angelus Domini, considerant el fet de que cada aspecte de la formació sacerdotal es pot referir a Maria com la persona humana que millor que ningú ha correspost a la vocació de Déu.”

Resar el Sant Rosari amb el cor introdueix, doncs, al seminarista i al sacerdot, a l’escola de Maria, aprenent a ser deixeble i imatge viva de Crist guiat per aquella, la vida de la qual, fou un sí constant, per amor i en amor, a la voluntat de Déu. Com qualsevol disciplina espiritual, resar el Rosari i apreciar-ne el seu valor prendrà temps, esforç i dedicació. Tot i així, en assumir aquesta preciosa devoció, estem segurs de que tots els nostres esforços es veuran recompensats amb la presència, l’amor i la intercessió especial de la Mare de Déu. Resar el Rosari amb el cor no s’ha de veure com una càrrega o una pèrdua de temps, sinó com una trobada d’amor entre un fill i la mare, que desitja portar-nos amb tendresa i paciència fins a Crist, qui ha promès a aquells que ho deixen tot per seguir-lo: “Veniu a Mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar” (Mateu 11, 28).

Per: Ottmar Tovar

Font: www.centromedjugorje.org