28/02/2021 – La Puresa Incommensurable

“Estimats fills, jo, la vostra Mare, estic amb vosaltres pel vostre bé, per les vostres necessitats i pel vostre aprenentatge personal. El Pare celestial us ha donat la llibertat per decidir per vosaltres mateixos i de conèixer per vosaltres mateixos. Desitjo ajudar-vos. Vull ser la vostra Mare, mestra de la veritat, a fi que amb la simplicitat d’un cor obert conegueu la immensa puresa i la llum que prové d’aquesta veritat i dissipa les tenebres, la llum que porta l’esperança. Fillets meus, comprenc els vostres dolors i patiments. Qui us podria comprendre millor que una Mare? Però vosaltres, fills meus? Són pocs els qui em comprenen i em segueixen. Són molts els extraviats, els qui encara no han conegut la veritat en el meu Fill. Per tant, apòstols meus, pregueu i actueu. Porteu la llum i no perdeu l’esperança. Jo sóc amb vosaltres. D’una manera especial sóc amb els vostres pastors: els estimo i els protegeixo amb un Cor matern, perquè ells us condueixen al Paradís que el meu Fill us ha promès. Us ho agraeixo.” (Missatge de 2 de maig de 2014).

“La Theotokos Maria, el refugi comú de tots els cristians, fou la primera en ser alliberada de la caiguda primitiva dels nostres primers pares” » (Homilia IV sobre Nadal, PG 97, 880 A). I la litúrgia d’avui afirma que Déu «va preparar una estada digna per al seu Fill, i en previsió de la seva mort, la va preservar de tota màcula de pecat.» (Oració Col·lecta).

En la Mare Immaculada contemplem el reflex de la Bellesa que salva al món:  la bellesa de Déu que rellueix en el rostre de Crist. En Maria, aquesta bellesa és absolutament pura, humil, sense supèrbia ni presumpció. Així es mostrà la Mare de Déu a Santa Bernadet, fa 150 anys, a Lourdes …  (Benet XVI ç8 de Dec. 2008)
El Concili Vaticà II afirma: «Ella també és verge que guarda íntegra i pura la fidelitat promesa a l’Espòs, i tot imitant a la Mare del seu Senyor, amb la força de l’Esperit Sant, conserva virginalment la fe íntegra, l’esperança ferma i la caritat sincera» (Lumen gentium, 64).

Maria és també model de puresa. Maria, que és el santuari de l’Esperit Sant per excel·lència, ajuda els creients a redescobrir el seu cos com a temple de Déu (cf. 1 Co 6, 19) i a respectar la seva noblesa i santedat.
La puresa de cor, com totes les virtuts, exigeix un entrenament de la voluntat diari i una disciplina interior constant. Exigeix, abans de tot, recórrer freqüentment a Déu en la pregària.

El tràfec i el ritme accelerat de la vida fan que sovint se’ns faci difícil cultivar aquesta dimensió espiritual tan important. Les vacances d’estiu, que ara comencen per a molts, si no es gasten amb la simple diversió, es poden convertir en una ocasió propicia per tornar a donar alè a la vida interior.

La gràcia, entesa en el seu sentit de gràcia santificadora des de la santedat personal, causà en Maria la nova creació, fent-la plenament conforme al projecte de Déu.

Un bisbe de Palestina que va viure entre els anys 550 i 650, Theoteknos de Livies, tot presentant a Maria com a «santa i tota bellesa», «pura i sense màcula», fa al·lusió al seu naixement amb aquestes paraules: «Neix com els querubins, la que està formada per un fang pur i immaculat» (Panegíric per a la festa de l’Assumpció 5-6).

Aquesta darrera expressió, recordant la creació del primer home, format per un fang no tacat per el pecat, atribueix al naixement de Maria les mateixes característiques: l’origen de la Mare de Déu també fou pur i immaculat, és a dir, sense pecat de cap mena. A més a més, la comparació amb els querubins reafirma l’excel·lència de la santedat que va caracteritzar la vida de Maria ja des de l’inici de la seva existència.

Si volem que Ell habiti i creixi en nosaltres, hem de fer el que diu Sant Pau, «lluiteu fins a dessagnar-vos contra el pecat» i lluitar per al bé sense parar. Aquesta és una tasca difícil però és l’única que dóna fruits bons. Per tant, aquest temps nou en el que podem tenir pau i prosperitat, requereix que fem això, i ben conscientment hem de voler tenir el Nen Jesús als nostres cors i tenir-ne cura com una mare té cura del seu fill. Només si fem això serem al camí de la salvació.

La Gospa ens ho recomana:  “Desitjo ser la vostra Mare, Mestra de la Veritat, perquè amb la simplicitat d’un cor obert, conegueu la puresa incommensurable i la llum que se’n desprèn, que dissipa les tenebres, la llum que porta esperança.”

Preguem amb el Pare Slavko: “Déu i Pare nostre, et volem agrair que ens hagis enviat el Neu Jesús i que Ell hagi decidit quedar-se amb nosaltres. Amb Maria, la Seva Mare i Servidora Humil et demanem, en aquest temps nou, que ens enviïs l’Esperit Sant perquè ens deslliuri de tot allò que impedeix que el Nen Jesús es quedi als nostres cors. Deslliura’ns de tot egoisme, del nostre orgull i de la nostra enveja. Deslliura’ns de la peresa i del temor de treballar amb el teu Fill cada dia. Neteja’ns el cor, oh Pare, perquè ens puguem convertir en un bon estatge per al teu Fill. Pare, dóna’ns la gràcia de poder dir “sí” a la pau i de poder-nos decidir només per Tu.” (27 de novembre de 1999).

Atentament en Jesús, Maria i Josep…

Pare Patricio Javier

Font: www.centromedjugorje.org