26/09/2013 – Comunicat de la Fundació Centro Medjugorje

Davant la publicació de nombroses notícies que expliquen la suposada il·luminació d’una imatge de la Mare de Déu a l’antic domicili de la vident Vicka, la Fundació Centro Medjugorje recomana considerar aquests fets amb la deguda prudència i esperar amb pau fins que es tingui un coneixement més precís de la naturalesa d’aquest esdeveniment.

Per altra banda, no deixem de tenir present que el més important del que passa a Medjugorje té lloc cada dia, quan la nostra Mare baixa del cel; els seus missatges que són llum pel món, els seus fruits abundants, com ara els cents de miracles que freqüentment es produeixen per mitjà de la seva divina intercessió: les conversions, les guaricions físiques, les vocacions a la vida religiosa i al sacerdoci, tots ells, regals generosos de Nostra Senyora Maria Reina de la Pau.

“La pregària fa miracles en vosaltres i a través de vosaltres, per això, fills meus, que la pregària sigui alegria per a vosaltres”.

[Del missatge del 25 de setembre de 2013]

Font: www.centromedjugorje.org