25/01/2015 – El pare René Laurentin parla sobre els fruits de Medjugorje

El pare René Laurentin, expert mariòleg, confirma la superioritat dels fruits com a prova.

Ja que alguns crítics de Medjugorje resten importància a la regla de discerniment d’una suposada aparició pels fruits que produeix, l’expert més destacat en aparicions del segle vint va anomenar aquest criteri “la regla suprema”, en una conferència a Itàlia. El P. René Laurentin també va recomanar tenir precaució amb alguns casos de presumptes miracles del sol.

Pels fruits: el P. René Laurentin (nascut el 1917) és doctor en Teologia i Mariologia i va escriure gran part de la doctrina mariana en la Constitució Dogmàtica del Concili Vaticà II. Honorat per quatre Papes, ha arribat a ser reconegut com el principal expert en aparicions catòliques del segle vint. Autor de nombroses obres sobre aparicions, el P. Laurentin va escriure vuit volums només sobre Lourdes, inclosos els set volums “Lourdes: Documents Autèntics” així com també 22 llibres sobre Medjugorje.

El criteri per jutjar una suposada aparició pels fruits que dona, no només és vàlid: és el criteri suprem quan l’Església Catòlica ha de separar el gra de la palla entre els centenars de presumptes aparicions a tot el món.

Això es va confirmar en la conferència que el p. René Laurentin va donar a Desio, Itàlia, durant una trobada de pregària de Medjugorje. En un moment en que alguns crítics de Medjugorje dubten fins i tot de reconèixer aquest criteri intentant explicar les gràcies extraordinàries rebudes a Medjugorje com a expressions de gràcia ordinària de Déu a través dels Sagraments de l’Església i per tant, explicables degut a la quantitat de misses i de confessors ocupats, el p. Laurentin reafirmà el criteri dels fruits.

Després d’haver tractat sobre l’existència o no existència d’errors doctrinals en els missatges d’una presumpta aparició, de les qualitats personals i la santedat del vident, i dels signes i miracles com a criteris vàlids a ser utilitzats en la pràctica, segons el portal italià Tempo Nuovo, el sacerdot –apunt de fer 94 anys i autor de nombrosos llibres sobres les aparicions- va dir a l’audiència:

“Hi ha un quart signe, el més important, que us dona totes les raons per creure. Quin és l’últim signe que Jesús mateix va recomanar? Són els fruits! Els fruits de l’aparició, si l’aparició produeix bons efectes. Jesús diu: “Un arbre bo no pot donar fruits dolents, ni un arbre dolent, fruits bons”. Així que aquesta és la regla suprema, que és millor que totes les altres”.

Font: www.fcpeace.com