20/11/2014 – Què diu la Mare de Déu sobre el Purgatori?

A tots ens agrada creure que els nostres amics i essers estimats que han mort estan contents i en pau amb Déu al cel. Tot i així, l’Església Catòlica ens ensenya en el seu Catecisme que:

“Els qui moren en la gràcia i l’amistat de Déu, però imperfectament purificats, tot i tenir la salvació eterna assegurada, sofreixen una purificació després de la mort, a fi d’obtenir la santedat necessària per a entrar al goig del cel (1030).”

Però llavors, quin és exactament el lloc i l’estat de purificació al que l’Església anomena Purgatori? i, tots estem destinats a passar-hi o hi ha l’esperança d’un camí directe al Cel?

Tot i que en aquests 33 anys, la Mare de Déu ha parlat poc sobre el Purgatori, en confirma la seva existència i alhora ens diu que no és necessàriament un lloc on estem destinats. Ella també insisteix en la importància de la pregària per a la purificació de les ànimes del purgatori. Al 1982 va respondre una pregunta en relació al Purgatori:

“Hi han moltes ànimes al purgatori, entre elles persones consagrades a Déu -alguns sacerdots i religiosos. Pregueu per les seves intencions: almenys set Parenostres, Avemaries i Glòries i el Credo. Hi ha una gran quantitat d’ànimes que han estat al Purgatori durant molt de temps perquè ningú no ha pregar per elles.” -21 de juliol de 1982.

Uns dies més tard la Mare Nostra va insistir en la importància dels sagraments per no haver de passar pel Purgatori. En resposta a una pregunta sobre si una persona que havia portat una mala vida, ara estava perdonada, Ella va respondre: “El qui hagi fet molt mal durant la seva vida, pot anar directament al cel si es confessa i es penedeix del que ha fet i rep la comunió al final de la seva vida”. -24 de juliol de 1982.

Només una vegada en tots els missatges setmanals i mensuals que la Mare de Deu ha donat, ha demanat que es pregués per les ànimes del Purgatori: “Estimats fills, avui desitjo exhortar-vos a pregar diàriament per les ànimes del Purgatori, per cada ànima. La pregària i la gràcia són necessàries per arribar a Déu i al seu amor. Fent això, estimats fills, obteniu noves intercessions que us ajudaran en la vostra vida a adonar-vos que les coses terrenals no són importants per a vosaltres, que el Cel és l’únic pel que cal esforçar-se. Per tant, estimats fills, pregueu sense parar, sigueu capaços d’ajudar-vos a vosaltres mateixos i als altres, i les seves oracions portaran alegria. Gràcies per haver respost a la meva crida!!”

Podríem resumir aquests breus missatges en els punts següents:

– El Purgatori existeix

– Moltes ànimes hi van directament – alguns sacerdots

– Existeix un sentit del temps

– Les ànimes del purgatori necessiten les teves pregàries

– Les nostres pregàries són alegria per a les ànimes del purgatori

– Podem evitar el purgatori si rebem els sagraments

– Pregant per les ànimes del purgatori, rebem intercessions noves.

 Font:  https://crownofstars.blogspot.com/