12/03/2017 – La Reina de la Pau et convida a la santedat

En molts dels seus Missatges, la Reina de la Pau ens convida a desitjar viure la santedat. I ho fa amb tanta senzillesa, tendresa i pedagogia que cada vegada són més els qui descobreixen que la santedat no és quelcom impossible i que tampoc no és una cosa trista; ans al contrari, amb la Gràcia de Déu és un camí possible i a més és font d’alegria veritable.

“Estimats fills, si viviu els missatges, viureu la llavor de la santedat. Com a Mare vostra desitjo cridar-vos a tots a la santedat perquè vosaltres la pugueu comunicar a d’altres.” (Missatge 10 d’octubre de 1985).

Jo trobo sis punts que em semblen claus per viure la santedat, en sintonia amb el que inspira l’Esperit Sant i el que ens demana la Reina de la Pau. I aquests es poden aplicar tant als bisbes com als sacerdots, religioses com laics.

Aquests sis punts centrals són:

1. Descobrir la bellesa en nosaltres mateixos.

2. Descobrir la bellesa de cada criatura de Déu.

3. Viure com a germans, units en l’amor.

4. Explicar l’amor de Déu a aquells que no el coneixen.

5. Posar els ulls en Jesús, amb alegria.

6. Viure l’Eucaristia amb alegria.

Evidentment que aquests sis punts no són l’únic que ens ajudarà a deixar-nos purificar, convertir, sanar, transformar i santificar per l’Esperit Sant, però em sembla fonamental considerar-los perquè he observat que molt sovint alguns catòlics no els tenen en compte.

1- Descobrir la bellesa que hi ha en nosaltres mateixos, doncs la Mare, amb les seves aparicions, els seus missatges i la seva tendresa, ens fa veure que tots portem quelcom de preciós dins nostre.

Aquest és un camí d’aprenentatge que consisteix en obrir-nos a l’experiència de l’amor de Déu que ens sana i ens ensenya a mirar-nos a nosaltres mateixos de manera diferent a la que ho fem normalment, a mirar-nos amb ulls de misericòrdia, aprenent a descobrir els nostres talents i capacitats i a convertir les nostres debilitats, recolzats en la seva gràcia.

Per descobrir la bellesa que cadascun de nosaltres porta en el seu interior, hem d’aprendre a mirar-nos als ulls de la Gospa, a través de la pregària feta amb el cor.

2- Descobrir la bellesa que hi ha en cada criatura de Déu, és un do que se’ns concedeix a partir de l’anterior, és a dir estimant-nos a nosaltres mateixos tal com Jesús ens estima, que serà la mesura per estimar els nostres germans.

Però en diversos Missatges seus, la Reina de la Pau ens parla de descobrir la bellesa que hi ha, no només en les persones, sinó també en tota la resta de la creació: animals, vegetals i tot el que Déu ha creat. Sembla que Ella ens anima a entrar en una comunió amb tot el creat i a cuidar la creació: “Estimats fills! Avui, fillets, us convido a estar amb Jesús a través de la pregària perquè per mitjà d’una experiència personal de pregària, pugueu descobrir la bellesa de les criatures de Déu.” (Missatge 25 de juliol de 1998).

3- El tercer punt és una crida a recordar-nos que tots som germans. És per això que la Mare ens crida a tots, però especialment als sacerdots, a ser constructors, models i mestres de comunió i unitat al Clergat, a les congregacions religioses, a les parròquies i en tots els ambients.

Recordem les paraules de Sant Joan Pau II: “El que ens uneix és molt més que el que ens podria separar, una humanitat compartida”.

L’anhel de la Mare de Déu es torna a posar de manifest quan en diversos missatges ens crida a ser constructors de la unitat a partir de l’amor i el perdó; com per exemple quan diu: “Estimats fills! En aquest temps de gràcia us crido novament a la pregària. Pregueu, fillets, per la unitat dels cristians a fi que tots siguin un sol cor. La unitat serà realitat entre vosaltres com més pregueu i perdoneu. No ho oblideu: l’amor vencerà només si pregueu, i el vostre cor s’obrirà. Gràcies per haver respost a la meva crida!”. (Missatge de 25 de gener de 2005).

No serem vertaders cristians ni deixebles de la Reina de la Pau, per moltes peregrinacions o grups que tinguem, si no som constructors de la unitat en tots els ambients.

4- El quart punt em sembla més missioner ja que la Gospa ens demana sovint de ser testimonis de l’amor de Déu davant dels qui no el coneixen: “Estimats fills! En aquest temps de gràcia us crido a ser amics de Jesús. Pregueu per la pau als vostres cors i treballeu per la vostra conversió personal. Fillets, només així podreu arribar a ser testimonis de pau i de l’amor de Jesús en el món.” (Missatge 25 de febrer de 2002).

I això implica coherència entre la narració i la vida, entre la paraula i el testimoni que hem de donar, per demostrar que realment creiem en l’amor de Déu.

5- Una altra cosa que la Mare de Déu ens demana insistentment és viure amb goig i alegria la nostra amistat amb Jesús: “Estimats fills, pregueu i en la pregària coneixereu el nou camí del goig. El goig es manifestarà en els vostres cors i així podreu ser testimonis joiosos del que Jo i el meu Fill desitgem de cadascun de vosaltres. Us beneeixo. Gràcies per haver respost a la meva crida” . (Missatge 25 de febrer de 1987).

L’alegria com a fruit de l’Esperit Sant és un punt dominant en els missatges de la Reina de la Pau.

Tal com diu el Papa Francesc: “és penós veure sacerdots, religioses o laics tristos, amb enuig crònic o amb cara de pomes agres”.

Tots passem per moments de tristesa, enuig o mal humor; el problema és si això es transforma en quelcom crònic a les nostres vides i no intentem canviar-ho amb l’ajuda del Senyor, de la seva Mare i amb l’adequada direcció espiritual.

6- En l’últim punt que vull mencionar, la Mare de Déu ens demana en repetides ocasions de viure l’Eucaristia amb alegria, celebrar-la amb alegria i que els fruits d’aquesta Eucaristia siguin font de pau i de goig per al camí de la vida.

No tinc cap dubte que la Reina de la Pau intercedirà per tu, per mi i per cada germà, perquè la gràcia del Senyor ens ajudi a seguir-nos transformant cada dia.

Et demano que preguis per mi. Una forta abraçada i una Rosada de Benediccions.

Pregària

Verge Maria, Reina de la Pau, avui t’obro les portes del meu cor i em poso en disposició perquè entris a la meva vida amb la teva benedicció maternal, perquè en ser alliberat de tot allò que m’oprimeix, senti les forces i el desig de començar a viure una vida nova, atent en tot a complir la voluntat de Déu.

També vull, amb la meva pregària, obrir-te les portes dels cors de cada membre de la meva família, de cada habitant d’aquest continent i especialment de cada batejat, perquè Déu ens pugui alliberar de tot lligam i opressió produïda per Satanàs, i que per mitjà de la meva pregària puguis arribar cada dia a tots els racons d’aquesta terra i vessis la teva benedicció maternal que porta amor, pau, reconciliació i unitat. Amén.

Pare Gustavo E. Jamut, omv

padregustavojamut@fibertel.com.ar

Font: www.centromedjugorje.org