09/12/2013 – Recomanació de la Fundació Centro Medjugorje

Benvolguts amics i germans en la fe,

Des de la Fundació Centro Medjugorje, amb filial obediència a la nostra Santa Mare Església, i basant-nos en la declaració de Zadar de l’any 1991 dels bisbes de l’antiga Iugoslàvia, recomanem als centres de Pau, grups de pregària i seguidors de Medjugorje, que no es convidi als vidents ni als franciscans de Medjugorje a donar el seu testimoni en trobades públiques, fins que la Santa Seu es pronunciï sobre el fenomen Medjugorje.

Com recordareu, la Santa Seu, davant la Congregació per a la Doctrina de la Fe, va constituir una Comissió Internacional centrada en l’estudi del fenomen de Medjugorje. Aquesta Comissió està composada per cardenals, bisbes, perits i experts, essent presidida pel cardenal Camillo Ruini. Mentre aquesta comissió està en procés d’investigar certs aspectes doctrinals i disciplinaris del fenomen de Medjugorje, animem a tots els fills de Maria Reina de la Pau a romandre en esperit de pregària, pau i obediència, a l’espera de la decisió final que prengui l’Església i el Papa Francesc.

A les nostres pregàries posem, com sempre, sota el mantell de la Mare de Déu, el treball de la Comissió, la Congregació per a la Doctrina de la Fe i al Papa Francesc.

Reina de la Pau, pregueu per nosaltres!

Fundació Centro Medjugorje

Centre d’informació oficial de la Parròquia Santiago Apòstol de Medjugorje per a pelegrins d’Iberoamèrica i Espanya.

www.centromedjugorje.org