11/09/2013 – Comença la preparació a la Consagració del món a l’Immaculat Cor de Maria

Aquest estiu s’anuncià que el 13 d’octubre, dia de la Jornada Mariana de l’any de la fe, el Sant Pare Francesc consagrarà el món a l’Immaculat Cor de Maria, fet pel qual s’ha demanat que es dugui a Roma la imatge original de la Mare de Déu de Fàtima.

Amb independència de que el Sant Pare consagrarà el món en virtut de la potestat que té com a Vicari de Crist a la Terra, sobre els homes i particularment els cristians, una consagració desplega la plenitud dels seus efectes quan es prepara degudament i es fa voluntàriament de cor. En aquest darrer cas, els efectes de l’acte que realitzarà el Sant Pare seran amplificats de forma incommensurable per la decisió personal de viure o interioritzar la consagració, és a dir, d’adoptar una actitud davant la vida que s’abraça amb les limitacions pròpies de tot ésser humà. Per això, i per les raons que segueixen, es convida a preparar la Consagració que realitzarà el Sant Pare, durant els 33 dies previs, és a dir, començant el 10 de setembre (Preparació Totus Tuus proposada per Sant Lluís Maria Grignion de Montfort que utilitzà Joan Pau II).

Informació extreta del document preparat per: MATERNITAT ESPIRITUAL DE SACERDOTS.

 Font: www.centromedjugorje.org