10/04/2020 – Novena a la Divina Misericòrdia

Per: Santa Faustina Kowalska    Font: Catholic.net

El Divendres Sant de l’any 1937, Jesús li va demanar a Santa Faustina que resés una novena especial abans de la Festa de la Misericòrdia, des del Divendres Sant. Ell mateix li va dictar les intencions per a cada dia. Per mitjà d’una pregària específica, ella li hauria de portar al Seu Cor cada dia diferents grups d’ànimes i les submergiria al mar de la seva misericòrdia. Després li suplicaria al Pare, pel poder de la Passió de Jesús, que concedís gràcies a aquestes ànimes.

– Comença el Divendres Sant –

Celebració de la Festa de la Misericòrdia

Per observar la Festa de la Misericòrdia, hem de:

1.- Celebrar la Festa el diumenge després de la Pasqua de Resurrecció.

2.- Penedir-nos sincerament de tots els nostres pecats.

3.- Confiar plenament en Jesús.

4.- Confessar-nos preferiblement abans d’aquell diumenge.

5.- Rebre la Santa Comunió el dia de la Festa.

6.- Venerar (fer-li un acte o demostració de respecte religiós per la persona a qui representa, en aquest cas a nostre Senyor Jesucrist) la Imatge de la Divina Misericòrdia.

7.- Ser misericordiosos amb els altres, a través de les nostres accions, paraules i pregàries en nom d’ells.

Desitjo -va dir Jesús a Sor Faustina- que durant aquests nou dies portis les ànimes a la font de la Meva Misericòrdia perquè trobin forces, alleujament i totes les gràcies que necessitin per afrontar les dificultats de la vida i especialment a l’hora de la mort. Cada dia em portaràs al Cor un grup diferent d’ànimes i els submergiràs en aquest mar de la meva misericòrdia. I a totes aquestes ànimes jo les portaré a la casa del meu Pare (…) Cada dia li demanaràs al meu Pare les gràcies per aquestes ànimes, per la meva amarga Passió.

NOVENA A LA DIVINA MISERICÒRDIA

Es recomana que es resin les intencions i oracions següents de la novena, juntament amb la Coroneta de la Divina Misericòrdia, ja que Nostre Senyor va demanar específicament una novena de Coronetes, especialment abans de la Festa de la Misericòrdia.

Com es resa la Coroneta a la Divina Misericòrdia (amb un rosari comú)

Parenostre
Avemaria
Credo

Amb el rosari (a cada misteri):

·       Una vegada (en comptes del Parenostre)

Pare Etern, us ofereixo el Cos, la Sang, l’Ànima i la Divinitat del vostre estimadíssim Fill i Senyor Nostre Jesucrist, en expiació dels nostres pecats i els del món sencer.

·       Deu vegades (en comptes de les Avemaries)

Per la seva dolorosa passió,
tingueu misericòrdia de nosaltres i del món sencer. 

Un cop fetes les denes i per acabar, es repeteix tres vegades la doxologia:

Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal 
Tingueu pietat de nosaltres i del món sencer. 

PRIMER DIA

Avui porta’m tota la humanitat, especialment a tots els pecadors i submergeix-los en el mar de la meva misericòrdia. Així em consolaràs de la tristor amarga que m’envaeix amb la pèrdua de les ànimes.

Jesús, tan misericordiós, que tens per naturalesa compadir-te de nosaltres i de perdonar-nos, no miris els nostres pecats sinó la confiança que posem en la teva bondat infinita. Acull-nos a l’estada del teu Cor infinitament compassiu i no ens deixis escapar mai. T’ho supliquem pel teu amor que t’uneix al Pare i a l’Esperit Sant.

Pare Etern, mira amb misericòrdia a tota la humanitat, especialment als pobres pecadors tancats al Cor de Jesús ple de compassió, i per la seva dolorosa Passió mostra’ns la teva misericòrdia, perquè lloem l’omnipotència de la teva misericòrdia, pels segles dels segles. Amén

Coroneta de la Divina Misericòrdia

SEGON DIA

Avui porta’m les ànimes dels sacerdots i els religiosos i submergeix-les a la meva misericòrdia insondable. Elles foren les que em van donar fortalesa per suportar la meva amarga passió. A través d’elles i de canals, la meva misericòrdia flueix cap a la humanitat.

Jesús misericordiosíssim, de qui procedeix tot el bé, augmenta la teva gràcia en nosaltres perquè realitzem obres dignes de misericòrdia, de tal manera que tots els qui ens vegin, glorifiquin al Pare de misericòrdia que està en el Cel.

Pare Etern, mira amb misericòrdia el grup escollit de la teva vinya, les ànimes dels sacerdots i les ànimes dels religiosos; atorga’ls el poder de la teva benedicció. Per l’amor del Cor del teu Fill, on estan tancades, concedeix-les-hi el poder de la teva llum perquè puguin guiar-ne a d’altres en el camí de la salvació i cantin a una sola veu lloances a la teva misericòrdia sense límit, pels segles dels segles. Amén.

Coroneta de la Divina Misericòrdia
 
TERCER DIA

Avui porta’m totes les ànimes devotes i fidels, i submergeix-les en el mar de la meva misericòrdia. Aquestes ànimes em van consolar durant tot el Camí de la Creu. Foren una gota de consol en mig d’un mar d’amargura.

Jesús infinitament compassiu, que des del tresor de la teva misericòrdia concedeixes les teves gràcies en abundància a tothom, acull-nos a l’estada del teu Cor clementíssim i no ens en deixis escapar mai. T’ho supliquem pel teu amor inconcebible amb el que el teu Cor s’abrusa per el Pare Celestial.

Pare Etern, mira amb misericòrdia les ànimes fidels com herència del teu Fill, i per la seva dolorosa Passió, concedeix-los la teva benedicció i embolcalla-les amb la teva protecció constant, perquè no perdin l’amor i el tresor de la santa fe, sinó que amb tota la legió dels àngels i els sants, glorifiquin la teva misericòrdia infinita, pels segles dels segles. Amén.

Coroneta de la Divina Misericòrdia
 
QUART DIA

Avui porta’m aquells que no creuen en Déu i aquells que encara no em coneixen. També pensava en ells durant la meva passió amarga, i el seu zel futur va consolar el meu Cor. Submergeix-los en el mar de la meva misericòrdia.

Jesús tot compassió, que ets la Llum del món sencer, acull a l’estada del teu Cor piadosíssim les ànimes dels qui no creuen en Déu i les dels qui encara no et coneixen. Que els raigs de la teva gràcia les il·luminin, perquè unides a nosaltres, enalteixin la teva misericòrdia admirable i no les deixis sortir de l’estada del teu Cor tot compassió.

Pare Etern, gira la teva mirada misericordiosa vers les ànimes d’aquells que no creuen en tu i d’aquells que encara no et coneixen, però que estan tancades en el tot compassiu Cor de Jesús. Atrau-les cap a la llum de l’Evangeli. Aquestes ànimes desconeixen la gran felicitat que és estimar-te. Concedeix-les-hi també de poder enaltir la generositat de la teva misericòrdia, pels segles dels segles. Amén.

Coroneta de la Divina Misericòrdia
 
CINQUÈ DIA

Avui porta’m les ànims dels germans separats i submergeix-les en el mar de la meva misericòrdia. Durant la meva Passió, van esquinçar el meu Cos i el meu Cor, és a dir, la meva Església. Conforme van tornant a l’Església, les meves llagues cicatritzen i això alleuja la meva Passió.

Jesús remarcablement misericordiós, que ets la bondat en si, no negues la llum a qui te la demana. Acull a l’estada del teu Cor tot compassió les ànimes dels nostres germans separats i porta-les, amb la teva llum, a la unitat amb l’Església, i no les deixis escapar de l’estada del teu Cor tot compassiu, ans fes que elles també glorifiquin la generositat de la teva misericòrdia.

Pare Etern, mira amb misericòrdia les ànimes dels nostres germans separats, especialment aquelles que han malbaratat les teves benediccions i han abusat de les teves gràcies per persistir obstinadament en els seus errors. No miris els seu errors sinó l’amor del teu Fill i la Passió amarga que va patir per ells, ja que també ells són acollits al Cor compassiu de Jesús. Fes que també ells glorifiquin la teva gran misericòrdia, pels segles dels segles. Amén.

Coroneta de la Divina Misericòrdia
 
SISÈ DIA

Avui porta’m les ànimes manyagues i humils i les ànimes dels nens petits i submergeix-les en la meva misericòrdia. Aquestes ànimes són les que més s’assemblen al meu Cor. Em van enfortir durant la meva amarga agonia. Les veia com àngels terrestres que vetllarien als peus dels meus altars. Vesso sobre d’elles torrents sencers de gràcies. Només l’ànima humil és capaç de rebre la meva gràcia; concedeixo la meva confiança a les ànimes humils.

Jesús, tan misericordiós, Tu mateix has dit: «Apreneu de mi, que sóc manyac i humil de Cor». Acull a l’estada del teu Cor tot compassió les ànimes manyagues i humils i les ànimes dels nens petits. Aquestes ànimes porten a tot el Cel a l’èxtasi i són les preferides del Pare Celestial. Són un pom perfumat de flors davant el tron de Déu, perfum del qual Déu mateix se’n delecta. Aquestes ànimes tenen una estada permanent en el teu Cor tot compassiu i canten sense parar un himne d’amor i misericòrdia etern.

Pare Etern, mira amb misericòrdia les ànimes dels nens petits que estan tancades al Cor tot compassió de Jesús. Aquestes ànimes són les més semblants al teu Fill. La seva fragància puja des de la terra i arriba al teu tron. Pare de misericòrdia i de tota bondat, et suplico per l’amor que tens per aquestes ànimes i el goig que et donen, beneeix el món sencer, perquè totes les ànimes cantin juntes la lloança de la teva misericòrdia, pels segles dels segles. Amén.

Coroneta de la Divina Misericòrdia
 
SETÈ DIA

Avui porta’m les ànimes que veneren i glorifiquen especialment la meva misericòrdia, submergeix-les en la meva misericòrdia. Aquestes ànimes són les que més van lamentar la meva Passió i van penetrar més profundament en el meu Esperit. Són un reflex vivent del meu Cor compassiu. Aquestes ànimes resplendiran amb una llum especial en la vida futura. Cap d’elles no anirà al foc de l’infern. Les defensaré una a una de manera especial a l’hora de la mort.

Jesús misericordiosíssim, el Cor de qui és l’Amor en si, acull a l’estada del teu Cor tot compassió les ànimes que veneren i lloen de manera especial la grandesa de la teva misericòrdia. Aquestes ànimes són fortes amb el poder del mateix Déu. En mig de tota classe d’afliccions i adversitats, tiren endavant confiades en la teva misericòrdia i unides a tu. Carreguen a les seves espatlles tota la humanitat. Aquestes ànimes no seran jutjades amb severitat sinó que la teva misericòrdia les embolcallarà a l’hora de la mort.

Pare Etern, mira amb misericòrdia aquelles ànimes que glorifiquen i veneren el teu atribut més gran, és a dir, la teva misericòrdia insondable i que estan tancades al Cor tot compassiu de Jesús. Aquestes ànimes són l’Evangeli vivent, les seves mans són plenes d’obres de misericòrdia i els seus cors desbordats de goig et canten, Oh Altíssim, un cant de misericòrdia. T’ho suplico, oh Déu, mostra’ls-hi la teva misericòrdia segons l’esperança i la confiança que han posat en tu. Que es compleixi en elles la promesa de Jesús, que els hi va dir que: «a les ànimes que venerin aquesta misericòrdia meva infinita, jo Mateix les defensaré com a la meva gloria durant la seva vida i especialment a l’hora de la mort. Amén.

Coroneta de la Divina Misericòrdia
 
VUITÈ DIA

Avui porta’m les ànimes que es troben aturades al purgatori i submergeix-les a l’abisme de la meva misericòrdia. Que els torrents de la meva Sang refresquin l’ardor del Purgatori. Totes aquestes ànimes són molt estimades per mi. Compleixen el càstig just que ve de la meva Justícia. És a les teves mans portar-los alleujament. Utilitza totes les indulgències del tresor de la meva Església i ofereix-les en nom seu. Oh, si sabessis els turments que pateixen, els hi oferiries contínuament les almoines de l’esperit i pagaries els deutes que tenen amb la meva Justícia.

Jesús misericordiosíssim, tu mateix has dit que desitges la misericòrdia, doncs jo porto a l’estada del teu Cor tot compassió les ànimes del Purgatori, ànimes que estimes molt però que han de pagar la seva culpa adequada a la teva Justícia. Que els torrents de Sang i Aigua que brollaren del teu Cor apaguin el foc del Purgatori perquè allà també s’hi glorifiqui el poder de la teva misericòrdia.

Pare Etern, mira amb misericòrdia les ànimes que pateixen al purgatori i que estan tancades al Cor tot compassiu de Jesús. Et suplico per la dolorosa Passió de Jesús, el teu Fill, i per tota l’amargor amb la que la seva ànima sacratíssima fou inundada, mostra la teva misericòrdia a les ànimes que estan sota el teu escrutini just. Mira-les només a través de les ferides de Jesús, el teu estimadíssim Fill, ja que creiem que la teva bondat i la teva compassió no tenen límits. Amén.

Coroneta de la Divina Misericòrdia
 
NOVÈ DIA

Avui porta’m les ànimes tèbies i submergeix-les a l’abisme de la meva misericòrdia. Aquestes ànimes són les que fereixen més dolorosament el meu Cor. A causa de les ànimes tèbies, la meva ànima va experimentar la repugnància més intensa a l’Hort de les Oliveres. A causa d’elles vaig dir: Pare, allunya de mi aquest Calze, si és la teva voluntat. Per a elles, l’última taula de salvació passa per recórrer a la meva misericòrdia.

Jesús piadosíssim, que eres la compassió en si, et porto les ànimes tèbies a l’estada del teu Cor piadosíssim. Que aquestes ànimes gèlides que semblen cadàvers i t’omplen de gran repugnància s’escalfin amb el foc del teu amor pur. Oh Jesús, tan compassiu, exercita l’omnipotència de la teva misericòrdia i atrau-les fins a l’ardor del teu amor i concedeix-les-hi l’amor sant, perquè tu ho pots tot.

Pare Etern, mira amb misericòrdia les ànimes tèbies que tot i així estan tancades al Cor piadosíssim de Jesús. Pare de la Misericòrdia, t’ho suplico per l’amarga Passió del teu Fill i per la seva agonia de tres hores a la creu, permet que elles també glorifiquin l’abisme de la teva misericòrdia (1209-1229).

Coroneta de la Divina Misericòrdia