07/05/2015 – Maig, el mes de María a Medjugorje

Maig és un mes especialment dedicat a la Mare Nostra i tots estem convidats a participar una mica més en el programa de pregària de la tarda, el res del Sant Rosari i la Missa, per agrair Déu totes les gràcies que hem rebut. L’horari del programa de pregària de la tarda durant el mes de maig serà el mateix: el Rosari comença a les 17:00h i la Santa Missa a les 18:00h; Adoració al Santíssim Sagrament els dimarts i els divendres a les 21:00h i els dijous després de la Santa Missa. El Rosari a la muntanya de les Aparicions i el Via Crucis a la muntanya de la Creu serà a les 14:00h.

Tradicionalment el calendari per al programa de pregària de la tarda canviava l’1 de maig però aquest any canviarà l’1 de juny.

D’aquí poques setmanes començarà el Seminari Internacional de Metges i Personal Sanitari de Medjugorje.

Font: www.centromedjugorje.org